Opleiding_2048


Referentiepersoon diabetologie (najaar 2021)TURNHOUT

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. HIVSET TURNHOUT

Diabetes is een chronische aandoening met ernstige gevolgen voor mens, gezin en maatschappij. Er is nood aan een goed georganiseerde zorg en adequaat gevormde professionals. Wil je je kennis m.b.t. diabetes aanzienlijk uitbreiden, dan is deze opleiding van 40u zeker iets voor jou.

Samen met ons team van experts hebben we de opleiding inhoudelijk geëvalueerd. Het belang van referentiepersonen in de werkomgeving wordt steeds belangrijker. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid mee voor de referentiepersoon.

Bij het opstellen van de leerinhouden wordt beroep gedaan op het functieprofiel, opgesteld door het instituut functieclassificatie, met samenwerking van de beroepsverenigingen NVKVV en BVVDV. Volgens dit functieprofiel moet een verpleegkundig diabeteseducator vijf rollen kunnen opnemen: expert, educator, consulent, innovator en ondernemer. Binnen de opleiding tot referentiepersoon ga je reeds kennis maken met deze rollen. Deze zijn onmisbaar in het profiel van een referentiepersoon diabetologie. Ook de criteria die zij hebben opgesteld naar een referentiepersoon toe zijn volledig verwerkt in de opleiding (functieprofiel If-ic). De opleiding is bovendien afgestemd op de door het RIZIV geformuleerde opleidingsvoorwaarden van de referentieverpleegkundige inzake diabetologie (BS 27.06.2003).

Team docenten:
Sien Aertsen: verpleegkundig diabeteseducator, tewerkgesteld in A.Z. Turnhout, diabetescentrum voor kinderen en adolescenten.
Frans Boonen: verpleegkundig diabeteseducator, tewerkgesteld A.Z. Turnhout, diabetescentrum.
Marion Hendrickx: thuisverpleegkundige, diabeteseducator, cursistencoaching.
Anke Van Den Brand: diëtist, diabeteseducator, gezondheidspromotor
Famke Claes: Verpleegkundig diabeteseducator, tewerkgesteld A.Z. Turnhout, diabeteskliniek.

Er is geen examen verbonden aan de opleiding. Aan de hand van verwerkingsopdrachten (die werkgerelateerd zijn) zal u de aangeboden kennis, vaardigheden kunnen inoefenen. Dit betekent concreet dat u per lesonderwerp +/- 1 uur zal bezig zijn aan deze thuisopdracht. Het groeiproces dat we wensen te bereiken wordt nauw opgevolgd door de docenten.

Indien het niet mogelijk is omwille van covid-19 maatregelen om de opleiding op onze campus te organiseren, gaan wij over op online lessen. Laat je hier niet door afschrikken. Ook hierbij wordt u laagdrempelig begeleid.

Mensen die zich nog verdergaand willen bekwamen in de diabetologie, kunnen na de opleiding tot referentiepersoon diabetologie kiezen voor de opleiding tot diabeteseducator.

!! OM VOOR DE OPLEIDING TOT DIABETESEDUCATOR IN AANMERKING TE KOMEN, MOET U IN HET BEZIT ZIJN VAN HET GETUIGSCHRIFT VAN REFERENTIEPERSOON DIABETOLOGIE.

De opleiding referentiepersoon diabetologie start op 04/10/2021. (HIVSET - TURHOUT). Indien je meer info wenst, kan je een infobrochure aanvragen nadine.maes@hivset.be


Maximum aantal deelnemers: 20Doelgroep

Deze opleiding is een gespecialiseerde vorming. Alle verpleegkundigen (A2/A1),vroedvrouwen, paramedici, enz...

Programma

De opleiding gaat door op 10 maandagen van 13u00 tot 17u00 verdeeld over oktober tot december.

04/10/2021 13:00 - 17:00 Algemene diabetologie in een notendop
11/10/2021 13:00 - 17:00 Diabetes en koolhydraten
18/10/2021 13:00 - 17:00 Glycemiebepaling, sensormeting en CGM-systemen
25/10/2021 13:00 - 17:00 Insulineschema´s, voedingsschema´s en koolhydraatruilwaarden
06/11/2021 13:00 - 17:00 Acute complicaties van de behandeling en aandachtspunten bij diabetes in specifieke situaties
15/11/2021 13:00 - 16:00 Nomenclatuur
15/11/2021 16:00 - 17:00 Werken in een diabetesteam
22/11/2021 13:00 - 17:00 Diabetes en levensstijl
29/11/2021 09:00 - 13:00 Diabetesvoet + wondzorg
06/12/2021 13:00 - 17:00 Behandeling van A tot Z (orale anti diabetica, GLP-1, insulinepentherapie, insulinepomptherapie)
13/12/2021 13:00 - 17:00 Werken in een diabetesteam

Kostprijs

380€ cursusmateriaal digitaal en koffie/thee/water tijdens de korte pauzes inbegrepen

Getuigschrift

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken, ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum. Je kan dit getuigschrift gebruiken voor de aanvraag van een RIZIV-nummer als referentiepersoon diabetologie.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Betaald educatief verlof

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof. Gelieve dit te melden bij inschrijving indien je hier wenst gebruik van te maken.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.