Opleiding_2047


Referentiepersoon hygiëne (preventie en bestrijding van infecties) TURNHOUT (2021-2022)

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. HIVSET TURNHOUT

Al enkele jaren bieden wij de succesvolle opleiding referentiepersoon hygiëne (preventie en bestrijding van infecties) aan. Door de huidige coronacrisis merken wij een grote interesse in deze opleiding.

De gezondheidszorg wordt vandaag geconfronteerd met een crisis van ongeziene omvang. Iedereen is hierdoor op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe om te gaan met de bedreiging van het covid-19 virus? De coronacrisis drukt ons met de neus op de werkelijkheid en de nood aan kennis over infectiebestrijding.

In welke mate is elke gezondheidsmedewerker op de hoogte van het infectiebeleid binnen de instelling? In welke mate zijn opleidingen binnen de zorg toegespitst op het omgaan met infecties? Meer en meer zal er worden ingezet op het infectiebeleid, dit wordt mooi geïllustreerd door de toenemende controles van de inspectiediensten op dit gebied. Voorzieningen worden aangemoedigd om referentiepersonen hygiëne in te schakelen. Er zijn heel wat redenen om deze opleiding te volgen.

Deze opleiding van 40 uren tot referentiepersoon hygiëne (preventie en bestrijding van infecties) is een intensieve maar boeiende en up to date opleiding. Je kan na deze opleiding met vertrouwen je werk als referentiepersoon hygiëne aanvatten. En zo het aanspreekpunt worden voor collega’s, zorgvragers en familieleden om hen bij te staan in het begrijpen en naleven van de nodige voorzorgsmaatregelen.

In de opleiding wordt er aandacht besteed aan zowel ontwikkeling van kennis als praktische uitvoering van het infectiepreventiebeleid in je instelling.

Ziekenhuishygiënist Koen Lutin zal met zijn jarenlange ervaring binnen dit gebied een praktijkgerichte vorming aanbieden. Ook is er aandacht voor hoe je de verkregen kennis met collega's, zorgvragers en familie deelt. Met gerichte communicatietraining worden je tips en tools aangeboden om er zo optimaal voor te zorgen dat de hygiënemaatregelen worden nageleefd.

Indien u nog vragen heeft over deze opleiding, aarzel niet ons te contacteren (nadine.maes@hivset.be)



Maximum aantal deelnemers: 20



Doelgroep

Iedereen binnen de gezondheidszorg die actief wil meewerken aan de preventie en bestrijding van infecties

Programma

23/09/2021 18:00 - 22:00 Basisbegrippen
21/10/2021 18:00 - 22:00 Micro-organismen ( + 3.5 uur webinar )
18/11/2021 18:00 - 22:00 Handhygiëne
16/12/2021 18:00 - 21:30 Voorzorgsmaatregelen
20/01/2022 18:00 - 21:30 Reiniging, ontsmetting en sterilisatie
24/02/2022 18:00 - 21:30 Zorggerelateerde infecties
24/03/2022 18:00 - 21:30 Communicatie en educatie
21/04/2022 18:00 - 21:30 Communicatie en educatie
19/05/2022 18:00 - 21:30 Hygiënische aspecten in de zorg
19/06/2022 18:00 - 21:30 Veranderingsmanagement


Kostprijs

380€ (cursusmateriaal + koffie/thee inbegrepen)

Getuigschrift

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken, ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum HIVSET.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Betaald educatief verlof

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof. Gelieve dit te melden bij inschrijving indien je hier wenst gebruik van te maken.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.