Opleiding_2040


Leren van elkaar door intervisie (Turnhout, 23/09/2021)

Contactpersoon: team communicatie
Emailadres: vormingscentrum-communicatie@hivset.be

Donderdag 23 september 2021 van 9u tot 15u30
Locatie: HIVSET, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout.

Donderdag 30 september 2021 van 13u tot 15u via ZOOM

Begeleider: Lene Smets

Erkend in het kader van functiecomplement bij FOD.


Iedereen heeft kennis, ervaringen,... en toch wordt er vaak op eilandjes gewerkt. En stiekem weten we wel beter! Want niemand heeft alle wijsheid in pacht. En hoe mooi zou het niet zijn om wijsheid te kunnen delen en optimaal van elkaar te kunnen leren?
Leren van elkaar kan op verschillende manieren! En wij zetten hier intervisie in de kijker.
Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Intervisie kan verschillende doelen hebben: elkaar leren kennen, deskundigheid bevorderen, kwaliteit verbeteren, ervaringen uitwisselen, persoonlijke ontwikkeling optimaliseren,...

Er zijn verscheidene manieren van intervisie die men kan implementeren: spelenderwijs, waarderend, brainstormen, stappenplannen, … afhankelijk van het doel, thema en doelgroep kan een gepaste methodiek gekozen worden. In deze vorming gaan we aan de slag met een aantal concrete intervisiemethodieken waarmee je dadelijk in de werkcontext aan de slag kan!

We hebben bewust gekozen voor een dag live les en twee uurtjes online! We zijn er immers van overtuigd dat er ook online veel van elkaar geleerd kan worden.

Wil jij intervisie wel eens invoeren maar weet je niet zo goed hoe je hier aan moet beginnen? Dan is deze vorming zeker iets voor jou!


Maximum aantal deelnemers: 16Doelgroep

Teambegeleiders, leerkrachten, ...

Programma

Deze vorming is een interactieve vorming waarin oefenen en ervaringsuitwisseling centraal staan. Er worden ook reflectiemomenten ingebouwd om na te gaan of deze vormen van intervisie iets voor jou zijn en hoe je ze kan gebruiken in team.

Kostprijs

90 euro

Getuigschrift

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Betaald educatief verlof

Deze opleiding komt niet in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.