Professioneel omgaan met diversiteit in de zorg (WEBINAR 29/03/2021)

Contactpersoon: $Lieve Lenaerts
Emailadres: lieve.lenaerts@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. DoorElkaar Hivset Campus

Cultuur sensitief zijn in de zorg, een evidentie de dag van vandaag. Maar hoe doe je dat? Wat betekent dat nu precies? Hoever gaat die zorg op maat?
Er wordt zoveel gezegd, zoveel verwacht, zoveel over gesproken ook. Diversiteit is een container begrip geworden en toch...
We leren in deze vorming 'professioneel' omgaan met diversiteit.

WANNEER? Maandag 29 maart 2021 van 8.45 tot 12.45 uur via WEBINAR.

Inschrijven momenteel niet mogelijk

Maximum aantal deelnemers: 2Doelgroep

Voor iedereen in de zorg

Programma

In de zorg heb je een groeiende groep patiënten, cliënten met een andere culturele achtergrond, andere thuistaal, andere religie. Deze zorgvragers kijken anders naar zorg, naar ziekte, naar de rol van de hulpverlener, naar pijn… Hulpvrager en hulpverlener moeten opnieuw zoeken naar een effectieve communicatiestrategie: bedoelen we hetzelfde? Vang ik de juiste signalen op? Is mijn boodschap duidelijk overgekomen? Zorgvuldige en respectvolle communicatie is essentieel in de zorg, want zorg verlenen is mensenwerk. Kwaliteit van zorg en welbevinden hangen samen met een kwaliteitsvolle interactie.
En dit is vaak niet alleen een probleem van ‘taal’. Ook andere waarden en normen spelen parten: de beleving van ziekte en gezondheid, het omgaan met voorschriften en de eigen invulling ervan spelen ook een heel belangrijke rol.
In deze situaties wordt beroep gedaan op cultuursensitieve professionals, competenties die vaak aanwezig zijn maar vaak niet bewust of ontwikkeld zijn.
In deze workshop geven we inzichten, handvatten , tools en hulpmiddelen mee om de interculturele competenties van het personeel te versterken. Via het Topoi model.


Begeleider: Lieve Lenaerts

Kostprijs

45 euro

Getuigschrift

U ontvangt een attest van aanwezigheid

Betaald educatief verlof

NVT

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.