Opleiding_2024


Interculturele communicatie (WEBINAR 1/03 en 8/03/2021 )

Contactpersoon: $Lieve Lenaerts
Emailadres: lieve.lenaerts@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. DoorElkaar Hivset Campus

In de zorg, hulpverlening en onderwijs heb je een groeiende groep cliënten met een andere culturele achtergrond, andere thuistaal, andere religie. Deze cliënten kijken anders naar hulpverlening, naar ziekte, naar de rol van de hulpverlener, naar onderwijs ook.
We moeten dan opnieuw zoeken naar een effectieve communicatiestrategie: bedoelen we hetzelfde? Vang ik de juiste signalen op? Is mijn boodschap duidelijk overgekomen? Sluit ik aan bij de leefwereld van mijn cliënt?
Zorgvuldige professionele en respectvolle communicatie is essentieel. Kwaliteit van zorg en welbevinden hangen samen met een kwaliteitsvolle interactie.

Wanneer?

Deel 1: maandag 1 maart 2021 van 9 tot 11.30 uur (inleiding tot TOPOI model-taaldrempels)
Deel 2: maandag 8 maart 2021 van 9 tot 11.30 uur (cultuur-religie-beeldvorming als drepels)


Maximum aantal deelnemers: 14Doelgroep

Voor iedereen die werkt met anderstalige cliënten, ouders, zorgvragers, in onderwijs, zorg en wezlijn.

Programma

Deze kwaliteitsvolle interactie is vaak niet alleen een probleem van ‘taal’. Ook andere waarden en normen spelen parten en kunnen ruis geven in de communicatie: de beleving van ziekte en gezondheid, het omgaan met adviezen en de eigen invulling ervan spelen ook een heel belangrijke rol.
Interculturele, respectvolle communicatie is de basis van professioneel handelen in diversiteit.

In deze workshop geven we inzichten, handvatten , tips, tools en hulpmiddelen mee om de interculturele competenties te versterken. We werken via het Topoi model (E. Hoffman).
Vele materialen worden ook aangereikt. Naast de handouts ontvangt u ook documenten met tips en tools

We splitsen dit thema op in twee webinars.


Deze vorming wordt online aangeboden.

Hoe werkt dat?
Na je inschrijving ontvang je van ons een link naar het online vormingslokaal. Daarnaast ontvang je enkele tips om je deelname prettig te laten verlopen. Indien je deelneemt via computer, hoef je niets te installeren. Als je klikt op de link via een mobiel toestel, dan zal het toestel vragen om Google Meet te mogen installeren. Daarna kan je luisteren naar de spreker, maar ook vragen stellen.

Wat heb je nodig?
Je kan de vorming volgen op een computer, tablet of smartphone met een stabiele internetverbinding. Indien je vragen wil stellen en zichtbaar wil zijn voor anderen, moet je toestel uitgerust zijn met een webcam of frontale camera en microfoon.

We bezorgen je vooraf ondersteunende informatie, zodat zelfs voor wie de eerste keer deelneemt aan een online vorming, alles relaxed verloopt.

Kostprijs

60 euro

Getuigschrift

U ontvangt een attest van aanwezigheid

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen).
Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.