Opleiding_2004


Diabeteseducator (TURNHOUT,START NAJAAR 2021)

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. HIVSET TURNHOUT

Diabetes is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem waarmee je op je afdeling zeker geconfronteerd zal worden. In deze opleiding staan we stil bij de verschillende aspecten van diabetes.

Wil je graag het aanspreekpunt van je afdeling worden inzake diabetes? Wil je diabeteseducator worden (bachelor of gelijkgesteld)? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

De opleiding bedraagt 150 uren opleiding. 40 uren referentiepersoon diabetologie + 110 uren vervolgopleiding tot educator.

Wij vinden het belangrijk dat de opleiding u voorbereid op de dagdagelijkse praktijk in het werkveld. Om deze doelstelling te bereiken is de opleiding opgebouwd rond 3 pijlers:

1. Een praktijkgerichte opleiding. De docenten uit deze opleiding zijn allemaal diabeteseducatoren die tewerkgesteld zijn als educator. Wij werken hiervoor samen met het diabetesteam van AZ St-Jozef Turnhout. Op die manier is de opleiding steeds geactualiseerd en ruim voorzien van praktijkcasussen die besproken worden.

2. Het uitwerken van een eindwerk. Hier gaat u onder begeleiding van een coach een eindproject uitwerken. Met als doel de verworven kennis uit de opleiding te implementeren op je werkvloer. Hiervoor wordt voldoende begeleiding en tijd voorzien.

3. stage: tijdens de opleiding tot diabeteseducator zal je gespecialiseerde kennis en inzichten verwerven over de verschillende zorgaspecten van personen met diabetes. Doorheen dit leertraject ontwikkel je deskundigheid in de diabeteszorg die toepasbaar is in de praktijk. Naast het bijwonen van de theoretische lessen en het maken van een eindwerk, wordt jouw ruimte voor stages aangeboden. Aan elke stageplaats is een opdracht verbonden om je te verdiepen in zijn specifieke materie en aanpak.

Verwachtingen: het Instituut Functieclassificatie actualiseerde in 2018 in samenwerking met de werkgroepen van de beroepsverenigingen NVKVV en BVVDV, het functieprofiel van de verpleegkundig educator. Volgens dit functieprofiel moet een verpleegkundig diabeteseducator vijf rollen kunnen opnemen: expert, educator, consulent, innovator en ondernemer. Binnen de stages verwachten wij dat je de inhoud van deze rollen gaat onderzoeken en kan verwerken in je stageopdrachten.

Stage-uren binnen 1ste lijn: 2 x 2 uur met stageopdracht --> thuiszorg: thuisverpleegkundige, educator, apotheker, diëtiste, kinesitherapeut, podoloog

Stage-uren binnen 2 de lijn: 2 x 5 uur met stageopdracht --> diabetescentra, diabetesconventies, voetkliniek, pediatrie, raadpleging endocrinologie

Stage-uren binnen je vrije keuze: 2 x 2 uur met stageopdracht --> alle leerrijke, relevante initiatieven en/of een keuze uit de suggestie van 1ste – 2de lijn

Binnen de opleiding zijn 18 uur voor stages voorzien. Deze toepassing gebeurd steeds onder begeleiding van een gezondheidsmedewerker die in bezit is van het getuigschrift “Diabeteseducator”.

Als je werkzaam bent binnen de thuiszorg, dan kan je daar je stage in eerste lijn vervullen, onder begeleiding van een diabeteseducator.

Ben je werkzaam in een ziekenhuis met aanwezigheid van een erkend diabetescentra, is het toegelaten om aldaar je stage tweede-lijn te lopen. Ook hier ben je steeds onder begeleiding van een diabeteseducator.

De vrije keuze-stage geeft jouw de kans om zelf op zoek te gaan naar initiatieven die genomen worden om diabetespatiënten samen te brengen, te ondersteunen en te beluisteren. Zowel initiatieven op kleine schaal met een lokaal karakter als grotere wetenschappelijke projecten en onderzoeken komen in aanmerking, op voorwaarde dat er voldoende leerkansen voor jou aanwezig zijn.


JE KAN AANSLUITEN BIJ DEZE OPLEIDING ALS JE IN HET BEZIT BENT VAN HET GETUIGSCHRIFT REFERENTIEPERSOON DIABETOLOGIE
(Het getuigschrift van referentiepersoon mag maximum 5 jaar oud zijn).
Deze opleiding start januari 2021 (zie website referentiepersoon diabetologie voor meer info).

Indien u interesse heeft in onze opleidingen met betrekking tot diabetes, maar meer info wenst, kan u mij steeds mailen: nadine.maes@hivset.be.Maximum aantal deelnemers: 20Doelgroep

• Verpleegkundigen
• Podologen
• Diëtisten
• Kinesitherapeuten

Programma

De inhoud van de opleidingsdagen wordt momenteel door de betrokken docenten geëvalueerd en indien nodig aangepast. Het definitieve programma zal in februari'21 beschikbaar zijn.

De opleiding gaat door op volgende dinsdagen:

14/09/21 09u00-12u30 /13u15-16u15

28/09/21 08u30-12u30 /13u15-16u15

12/10/21 08u30-12u30 /13u15-16u15

26/10/21 08u30-12u30 /13u15-16u15

09/11/21 09u00-12u30 /13u15-16u15

23/11/21 09u00-12u30 /13u15-16u15

07/12/21 09u00-12u30 /13u15-16u15

11/01/22 09u00-12u30 /13u15-16u15

25/01/22 09u00-12u30 /13u15-16u15

08/02/22 08u30-12u30 /13u15-16u15

22/02/22 08u30-12u30 /13u15-16u15

08/03/22 08u30-12u30 /13u15-16u15

22/03/22 08u30-12u30 /13u15-16u15

19/04/22 08u30-12u30 /13u15-16u15

14/06/22 12u30-16u30

Kostprijs

480€ (Koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen)

Getuigschrift

Regelmatige en in het voorziene projectwerk geslaagde cursisten ontvangen een getuigschrift dat kan gebruikt worden voor de aanvraag van de titel tot diabeteseducator, anderen ontvangen een aanwezigheidsattest.

Betalingsmogelijkheden

Wij zijn erkend i.h.k. van de KMO-portefeuille.

Betaald educatief verlof

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof. Gelieve dit te melden bij inschrijving indien je hier wenst gebruik van te maken.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.