Opleiding_1994


Het leven zoals het is...door de ogen van een persoon met dementie (WAREGEM, 26/04/2021)

Contactpersoon: team chronische zorg waregem
Emailadres: vormingscentrum-waregem@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. RHIZO Kortrijk

Wanneer? Maandag 26 april van 13u tot 16u
Waar? Vormingscentrum Waregem, Westerlaan 73, Waregem

Het leven zoals het is... door de ogen van een persoon met dementie


Maximum aantal deelnemers: 12Doelgroep

Alle professionelen die werken met mensen met gevorderde dementie en inzicht willen krijgen in de beleving van een persoon met gevorderde dementie om van hieruit zijn/haar handelen te optimaliseren.

Programma

Mensen met dementie vertonen vaak ander gedrag dan we zouden verwachten. Vanwaar dit gedrag mogelijks komt, lichten we in deze vorming eerst kort toe. Maar wat velen onder ons ook bezig houdt is de vraag hoe mensen met dementie de wereld rondom zich ervaren/beleven? Met deze interactieve vorming willen we o.a. met behulp van de VR-bril dementie de wereld eens door hun ogen zien. Meer nog willen we trachten te laten voelen hoe de wereld voor mensen met dementie aanvoelt en ook hoe onze manier van omgaan een impact heeft op hen.
Na de inleefsessies wordt er stil gestaan bij onze eigen manier van omgaan met en hoe we deze kunnen optimaliseren reflecterend op de opgedane ervaringen.

!!Voor mensen die sterke correctieglazen dragen, is het technisch moeilijk om door de bril te kijken. Voor mensen met minder sterke correctieglazen, kan het zijn dat men er gratis een 'cataract-ervaring' bij krijgt.

Kostprijs

45€ (inclusief cursusmateriaal)

Getuigschrift

Attest van deelname

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen).
Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.