Opleiding_1988


(Licht) verstandelijke beperking en de invloed hiervan op het gedrag van je zorgvrager (10/05/21)

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. HIVSET TURNHOUT

10/05/2021 van 8u30 tot 16u15.

Docenten: Sigrid Bouwens en Ann Hens van het Outreachteam dubbeldiagnose verstandelijke beperking van het Bethaniënhuis/Zoersel verzorgen deze vorming.

(Licht) Verstandelijke Beperking (LVB) en de Geestelijke Gezondheidszorg. Onbekend maakt onbemind zeggen ze wel eens... Maar is dit wel zo onbekend? Uit onze dagelijkse praktijk in het Outreachteam Dubbeldiagnose Verstandelijke Beperking blijkt dat wij nagenoeg vanuit alle kanten aanmeldingen krijgen rond personen met een licht verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek.

Alle kanten? Ja! Psychiatrische ziekenhuizen, VAPH-voorzieningen, familie, werkgevers, rusthuizen, buren, huisartsen, CGG's, gezinszorg, thuisverpleging ... Het is bijna ondenkbaar dat je in je carrière als hulpverlener niet in contact zou komen met deze doelgroep.

Het blijkt niet altijd simpel om zorg op maat te vinden/ te geven aan deze mensen. Vanuit hun omgeving krijgen we al wel eens de repliek: "We zijn niet gespecialiseerd in LVB" of "We kennen hier niets van..." Vanuit de persoon met LVB blijkt er ook al wel eens een dosis tegenkanting: "Da’s kinderachtig… Ik ben wel geen mongool hé!" Het is alvast niet de eerste keer dat hulpverlening dit te horen zouden krijgen...

Tijdens deze dag willen we samen met jullie ons verder verdiepen in deze doelgroep, de reeds bestaande hulp rond deze groep mensen belichten, tips en tricks aanreiken en samen nadenken over concrete casussen.


Maximum aantal deelnemers: 25Doelgroep

Iedereen die via professionele weg geïnteresseerd is in dit onderwerp

Programma

Zorg op maat verlenen voor deze groep mensen is zeker niet vanzelfsprekend. Vaak is de balans tussen de taken en eisen van de omgeving en de vaardigheden waarover ze beschikken alsook hun wensen, in onevenwicht. Dit uit zich vaak in overvraging (bijvoorbeeld door niet of te late (h)erkenning van de verstandelijke beperking) of in ondervraging of verwenning, en ontwikkelen zich psychiatrische en/ of gedragsstoornissen. Vaak is er sprake van een zeer beperkt sociaal netwerk en ontwrichte sociale relaties, en van risicovol gedrag waardoor men een gevaar is voor zichzelf en/ of de omgeving.

De verstandelijke beperking zet de persoon zelf voor een niet-vanzelfsprekend parcours van uitdagingen. Het leren omgaan met deze uitdagingen, het aanvaarden van de beperking en de gevolgen hiervan zetten vaak ook alles klaar voor een rouwverwerking met heel wat hobbels en onverwachte wendingen die bovendien vaak jarenlang duurt. Daarbij hebben ze hulp nodig en dit op verschillende domeinen in hun leven. Die hulp moet in eerste instantie aangepast worden aan de mens voor je, met een verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek.

Tijdens deze dag willen we samen met jullie ons verder verdiepen in deze doelgroep, de reeds bestaande hulp rond deze groep mensen belichten, tips en tricks aanreiken en samen nadenken over concrete casussen. Wie weet kunnen we na deze dag het gezegde in het begin van de tekst wel wat updaten?

Kostprijs

80€

Getuigschrift

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen).
Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.