Opleiding_1980


Opleiding uitbreiding activiteiten zorgkundigen: gecombineerd onderwijs (februari 2021) VOLZET

Contactpersoon: Chris Francken
Emailadres: chris.francken@hivset.be

Waar?
Live in Hivset, Herentalsstraat 70 te Turnhout hierbij rekening houdend met de op dat moment geldende veiligheidsmaatregelen
OF indien de situatie het vraagt
via webinar: dit is het online les volgen waarbij de cursist thuis via de computer/laptop kan deelnemen aan de les. Hoe dit in zijn werk gaat, zal tijdig worden doorgegeven. Onze lesgevers hebben zich hierin terdege bijgeschoold en kunnen de deelnemers hierin professioneel ondersteunen.

Wanneer?
Dinsdagen
9 februari van 10 tot 17u
2, 16 en 30 maart telkens van 13u tot 17u
Evaluatie: 27 april 2021


De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat er nog meer nood is aan zorgkundigen die zich verder bekwamen en zich de extra 5 bijkomende verpleegkundige handelingen eigen maken.
Deze extra handelingen mag een zorgkundige vanaf 1 september 2019 uitvoeren mits het volgen van een opleidingsprogramma van 150 opleidingsuren (75u theorie en 75u praktijk)

DEZE OPLEIDING IS VOLZET maar je kan je wel inschrijven op een wachtlijst. Van zodra de opleiding opnieuw wordt georganiseerd, wordt je gecontacteerd.


Maximum aantal deelnemers: 13Doelgroep

Zorgkundigen

Programma

De vorming richt zich tot het aanleren en inoefenen van de 5 toegevoegde handelingen die zorgkundigen mogen uitvoeren:

Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemie meting door capillaire bloedafname, saturatie,....De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.

Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
- oraal (inbegrepen inhalatie en zuurstoftherapie);
- rectaal;
- oogindruppeling;
- oorindruppeling;
- percutaan;
- subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.

Voeding en vochttoediening langs orale weg.

Manuele verwijdering van faecalomen.

Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

We bieden een combinatie aan van digitaal leren en contactmomenten. Het lessenpakket wordt via het digitaal platform aangeboden. De 20u contactmomenten( live of via webinar) bieden de ondersteuning bij de verwerking van de inhouden en het inoefenen van de interventies.
Het inoefenen van de interventies gebeurt op stage. Deze moeten minimaal 75u bedragen en dit op een plaats waar deze handelingen kunnen worden ingeoefend onder toezicht van een verpleegkundige. Dit kan dus ook op je eigen werk zijn.
Voor 95 uur kan je gebruik maken van het Vlaams Opleidingsverlof!

Kostprijs

180€

Getuigschrift

Attest na het afleggen van een positieve evaluatie

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Betaald educatief verlof

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof voor 95 uren.
Gelieve dit te melden bij inschrijving indien je hier wenst gebruik van te maken.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.