Opleiding_1971


In je blootje voor de klas. Inzetten op verbinding (Turnhout, 31 mei 2021)

Contactpersoon: $Griet Severeyns
Emailadres: griet.severeyns@hivset.be

De leerlingen in je klas verschillen van elkaar, ieder jaar opnieuw. Dit geeft telkens zowel bij de leerlingen, de ouders maar zeker ook bij jou als leerkracht een bepaald gevoel van spanning. Wie heb ik in mijn klasgroep zitten? Hoe kan ik van die ik-jes een hechte klasgroep maken? Hoe kan ik rekening houden met de eigenheid van de leerlingen en tegelijkertijd ook een wij-gevoel creëren? Het zijn ieder jaar opnieuw de uitdagingen die op je pad komen.

Het is niet altijd eenvoudig om de juiste temperatuur in je klasgroep te ontdekken. Deze vorming geeft je naast theoretische kennis ook concrete praktische tools die inzetbaar zijn in je klasgroep.

Maandag 31/05 van 9u00 tot 16u00


Maximum aantal deelnemers: 14Doelgroep

Alle leerkrachten, zorgleerkrachten, CLB-medewerkers, begeleiders in de kinderopvang, directie

Programma

We starten met het uitklaren van de titel: ‘In je blootje voor de klas.’ waarbij we stilstaan bij empathie en de kracht van kwetsbaarheid. We gaan op zoek naar onszelf door actief aan de slag te gaan met methodieken die ook toepasbaar zijn in de klas. Het is als het ware een zoektocht naar wie jij bent, om jouw culturele bagage te leren kennen. Het beginpunt is het delen van verhalen. Doordat je zelf het effect ervan kan ervaren, zal je merken dat verbinding tot stand zal komen.

De ingrediënten die aan bod komen zijn:
- veiligheid en vertrouwen installeren
- verschillen omarmen
- familie als gemeenschappelijke deler
- wanneer de soep pruttelt
- mildheid voor jezelf.

Je krijgt een korte omschrijving wat elk ingrediënt betekent en we vertalen dit naar de klascontext. Ten eerste scheppen de ingrediënten ruimte om te leren luisteren naar elkaar waardoor we elkaar beter leren begrijpen. Ten tweede doorprikken ze eventuele vooroordelen of stereotypen. Door in te zetten op verbinding, kunnen we de angstcultuur voor de ander verkleinen. Tenslotte is het een ontdekkingsreis over wie jij zelf bent. Dat is belangrijk want de kinderen leren van hoe jij voor de klas staat, van wat je zegt en hoe je omgaat met anderen.

Kostprijs

€110 (inclusief het boek)

Getuigschrift

Aanwezigheidsattest

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.