Opleiding_1938


Referentiepersoon Ethiek (TURNHOUT, september 2021 - juni 2022)

Contactpersoon: Ria Fransen
Emailadres: ria.fransen@hivset.be

Eénjarige praktische opleiding tot ethiekondersteuner

Wil je als professional, actief in zorg of welzijn, vlot kunnen omgaan met ethische uitdagingen? Dan is deze opleiding een echte aanrader. Tijdens deze éénjarige opleiding worden de ethische bekwaamheden, bestaande uit kennis, vaardigheden en attitudes, gestimuleerd en getraind. Ook kwaliteiten zoals professionele veerkracht en daadkracht worden aangescherpt.

Een referentiepersoon ethiek is een professional die beschikt over ethische bekwaamheden en die optimaal inzet binnen de dagelijkse werking van de organisatie in samenwerking met het interdisciplinair team.

De opleiding zal telkens doorgaan op de derde maandag van de maand van 9u tot 16u30 en start op maandag 20 september 2021 tot 20 juni 2022


Maximum aantal deelnemers: 25Doelgroep

De éénjarige praktisch gerichte opleiding van 70 u. staat open voor alle professionals die zich willen bekwamen in het omgaan met ethische vragen. Ook medewerkers zingeving en pastoraal, moreel consulenten en interculturele bemiddelaars zijn van harte welkom. Werkervaring biedt een meerwaarde.

Programma

De opleiding zal telkens doorgaan op de derde maandag van de maand van 9u tot 16u30 op volgende data:

In de voormiddag :
- presentaties door experten over actuele ethische thema's
- seminars: interactieve verwerking van de aangeboden inhoud.

In de namiddag :
- practica aan de hand van casuïstiek
- intervisie en persoonlijke coaching.

De opleiding bestaat uit de volgende 3 modules:

1. ethische benaderingen, methodieken en begrippen:
- ethische woordenschat opbouwen
- ethische dimensie in de dagelijkse praktijk ontdekken
- werkvormen voor ethiekondersteuning verkennen
- zorgethisch lab deSpiegeling
- samenhang mens- en wereldbeeld en ethiek begrijpen
- ethische dilemma's methodisch benaderen
- verschillende ethische stromingen vergelijken.

2. reflecteren over actuele ethische thema's in welzijnswerk en zorg:
- beslissingen rond het levenseinde en -begin
- omgaan met seksualiteit en intimiteit
- beroepsgeheim en aansprakelijkheid
- autonomie versus relationaliteit
- fixatie wel of niet of soms
- hoe verzoenen we economisch denken met belevingsgerichte zorg
- ethiek in doordeweekse dingen
- omgaan met agressie
- morele stress en veerkracht
- omgaan met zingevingsvragen.

3. ethiek in de eigen organisatie: ontdekken, implementeren en borgen:
- hoe bouw ik mee aan een waardengedreven organisatie
- hoe werkt de ethische commissie in mijn organisatie
- bestuderen van missie, visie, strategisch plan en dit linken aan ethiekbeleid in de organisatie
- bestaande protocollen inzake ethische dilemma's exploreren
- leren van mekaar: 'good practices' uitwisselen
- welke rol kan een referentiepersoon ethiek opnemen in een organisatie
- ethische case ontwikkelen, implementeren en borgen in het eigen interprofessionele team.

ONZE TROEVEN
Deze opleiding is:
- toepassingsgericht: met de focus op ethische vragen en thema’s uit de eigen praktijk worden handige tools aangereikt om ethiek vorm te geven in het werkveld
- gekenmerkt door een laagdrempelige evaluatiemethodiek: zelfreflectie en permanente evaluatie, waarbij aandacht is voor het proces dat de cursist doormaakt, staan centraal
- implementatiegericht: elke cursist werkt een zelfgekozen ethische case uit binnen het eigen werkveld. Dit is een leerproces waarbij de cursist input en ondersteuning krijgt van een persoonlijke coach, medecursisten en collega's
- relevant: toegesneden op maat van de accreditatienormen van ziekenhuizen, zorg- en welzijnsinstellingen.

Kostprijs

550 euro (koffie en cursusmateriaal inbegrepen)

Getuigschrift

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken, ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Betalingsmogelijkheden

Opleidingscheques zijn enkel mogelijk als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
We beschikken tevens over een erkenning i.h.k. van de KMO-portefeuille voor opleidingen.

Betaald educatief verlof

Voor deze opleiding loopt momenteel een nieuwe erkenningsaanvraag m.b.t. Vlaams Opleidingsverlof.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.