Opleiding_1932


Diversiteit in de zorg (WEBINAR 18/11/2020)

Contactpersoon: Lieve Lenaerts
Emailadres: lieve.lenaerts@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. DoorElkaar Hivset Campus

In de zorg heb je een groeiende groep zorgvragers met een super diverse achtergrond. Als professional wil je goede zorg verlenen, maar soms voel je je machteloos omdat je kennis of vaardigheden mist omtrent de doelgroep.
In deze vorming geven wij een breed kader, maar ook tips en tools om zorg op maat te bieden aan iedereen, om therapietrouw en veiligheid te verhogen. Kortom, om professionaliteit te verlenen in een superdiverse context.

Wanneer? op woensdag 18/11/2020 van 10 tot 12 uur via WEBINAR


Maximum aantal deelnemers: 12Doelgroep

Aan iedereen die professioneel werkt in de zorg.

Programma

Goede zorg verlenen vraagt inzicht in eigen waarden en normen, kennis van de culturele, taal- en religieuze drempels, specifieke vaardigheden in het vergroten van je eigen referentiekader en vaardigheden in wisselen van perspectief. Divers-sensitief zorg verlenen betekent oog hebben voor de diversiteit in de diversiteit. Divers-sensitief werken betekent: weten dat in de meeste gevallen culturele of religieuze verschillen er niet toe doen, maar ook: aanvoelen wanneer aandacht voor die culturele en religieuze verschillen wél relevant is om goede zorg te bieden, en hoe er dan respectvol mee om te gaan.
We willen in deze webinar een kader schetsen, maar ook al heel concreet diverse tools en tips aanreiken.

U kan zeker ook vooraf uw vragen al mailen, zodat de begeleider hiermee aan de slag kan.

Begeleider: Lieve Lenaerts

Deze vorming wordt online aangeboden.

Hoe werkt dat?
Na je inschrijving ontvang je van ons een link naar het online vormingslokaal. Daarnaast ontvang je enkele tips om je deelname prettig te laten verlopen. Indien je deelneemt via computer, hoef je niets te installeren. Als je klikt op de link via een mobiel toestel, dan zal het toestel vragen om Google Meet te mogen installeren. Daarna kan je luisteren naar de spreker, maar ook vragen stellen.

Wat heb je nodig?
Je kan de vorming volgen op een computer, tablet of smartphone met een stabiele internetverbinding. Indien je vragen wil stellen en zichtbaar wil zijn voor anderen, moet je toestel uitgerust zijn met een webcam of frontale camera en microfoon.

We bezorgen je vooraf ondersteunende informatie, zodat zelfs voor wie de eerste keer deelneemt aan een online vorming, alles relaxed verloopt.

Kostprijs

30 euro

Getuigschrift

U ontvangt een attest, digitaal, na de webinar

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen).
Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Betaald educatief verlof

NVT

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.