Opleiding_1891


Postgraduaat leiderschap in zorg - jaar 1 (TURNHOUT,kaderopleiding 20-22)

Contactpersoon: $Juan Luyten
Emailadres: juan.luyten@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Thomas More departement gezondheidszorg Turnhout

Erkend door Vlaamse overheid als basisopleiding in het kader van functiecomplement.

De opleiding 2020-2022 is al gestart, de nieuwe opleiding start in september 2021We do not teach you what to do
but develop what already is present in you.

De opleiding leiderschap in zorg is gegroeid vanuit de vroegere kaderopleiding. Deze opleiding gaat uit van het besef dat de moderne gezondheidsinstelling nood heeft aan gekwalificeerd leidinggevend paramedisch personeel op afdelingsniveau. We richten ons op gemotiveerde mensen die willen instaan om leiding te geven aan een organisatorische eenheid in een ziekenhuis, een instelling voor gehandicapten, een rust en verzorgingstehuis, in de psychiatrie of in de thuiszorg. Die er voor kunnen zorgen dat de doelstellingen van de afdelingen worden georganiseerd in samenwerking met de medewerkers en andere disciplines. Ook de zorg voor het personeel behoort tot hun takenpakket: bv. coaching, communicatie, uurroostering, enz. Leidinggevenden in de zorg hebben een voorname rol in kwaliteitszorg: zij zetten systemen op met betrekking tot het bewaken van de kwaliteit van zorg en van het hulpverleningproces.


Maximum aantal deelnemers: 55Doelgroep

De opleiding is opgebouwd rond een reeks doordachte competenties waarover leidinggevenden in zorg dienen te beschikken. Het gaat dus niet om een poging de cursisten vol te stouwen met theoretische kennis. Het uitgangspunt van de opleiding is de persoonlijke en/of professionele situatie van de cursist. Via een doorgedreven begeleiding, wordt binnen het curriculum veel aandacht geschonken aan het individuele leerproces.

Daarenboven vertrekt de opleiding vanuit de visie dat concrete leiding geven in de zorg zich beweegt in vier dimensies van Ofman.

doelgroep : Bachelors verpleeg- en vroedkunde, HBO verpleegkundigen, begeleiders jeugd en gehandicaptenzorg, hoofd kinesisten, hoofd sociale dienst,….

Het postgraduaat wordt ingericht op de HIVSET campus Herentalsstraat 70 te Turnhout en is een combinatie van "life" les en digitale contactmomenten waar mogelijk.
Indien Corona richtlijnen het noodzakelijk achten wordt er zo flexibel mogelijk met de lesrooster omgegaan en bepaalde lessen verschoven naar later of vervangen door digitale contactmomenten.

ProgrammaHET PROGRAMMA OMVAT DE VOLGENDE ASPECTEN
Integrale leerlijn, de theoretische vakken
* Algemeen beleid
* Middenmanagement
* Middelenmanagement
* Management van de organisatie
* Projectmanagement & research based werken
* Regelgeving in de gezondheidszorg
* Ethische reflectie

Projectwerking :

Tijdens projectwerking probeert men realistische vraagstukken uit de beroepspraktijk te verwerken in een verbeteringsproject. Voor dit mogelijk te maken wordt er eerst een theoretisch kader geschetst waarna een groepsbegeleider het overneemt.
In dit verbeteringsproject moeten de verschillende aspecten van de integrale leerlijn terug te vinden zijn via duidelijke gerichte opdrachten die een weergave zijn van de integrale leerlijn.

Beroepsontwikkelingsbegeleiding (Coaching)

De beroepsontwikkeling begeleiding is een vast onderdeel van elk jaar. Deze begeleiding concentreert zich op de studieloopbaan en beroepsontwikkeling van de individuele cursist.

Over het algemeen is er elke schoolweek één lesmoment voorzien dat valt op donderdag van 19u20 tot 22u of donderdag van 8u30 tot 16u ( eerste jaar vijf volledige donderdagen, tweede jaar één) of op zaterdag van 8u25 tot 12u10.

Voor meer info : https://sites.google.com/hivset.be/leiderschap-in-zorg

Kostprijs

990 euro voor twee jaar, eerste jaar 495 euro, tweede jaar 495 euro (cursusmateriaal, koffie en broodjesmaaltijd bij volledige lesdagen inbegrepen ) .
(de prijzen zijn jaarlijks onderhevig aan indexatie)


Getuigschrift

Bij het doorlopen van het tweejarig studietraject conform de voorwaarden, wordt er door het vormingscentrum een getuigschrift : “Leiderschap in zorg “ uitgereikt. Tevens behalen de cursisten een postgraduaat toegekend door de departement gezondheidszorg van Thomas More.

Betalingsmogelijkheden

via overschrijving/opleidingscheques als je in loopbaanbegeleiding bent/KMO portefeuille

Betaald educatief verlof

Deze opleiding komt in aanmerking voor vlaams opleidingsverlof. Gelieve dit te melden bij inschrijving indien je hier wenst gebruik van te maken.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.