Opleiding_1882


Themadag palliatieve zorg: Palliatieve zorg en andere culturen (Webinar TURNHOUT, 01/04/2021)

Contactpersoon: Natasja Seels
Emailadres: natasja.seels@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout (PNAT) en DoorElkaar Hivset Campus

Wanneer: 1 april 2021 van 8.30u tot 13.00u
Waar: Webinar (de les wordt online gegeven, de praktische informatie en link worden een aantal dagen voor de vorming bezorgd).

Onze maatschappij bestaat uit personen met diverse etnische en culturele achtergronden, mensen die verschillende talen spreken, eigen gebruiken en tradities hanteren en een eigen geloofsbelevenis hebben.
Dit is de nieuwe realiteit van ons dagelijks leven en dit weerspiegelt zich ook in de zorg.Maximum aantal deelnemers: 22Doelgroep

Hulpverleners in de palliatieve zorg.

Programma

Patiënten, cliënten, zorgverleners botsen vaak op verschillen. Ze zijn soms letterlijk vreemden voor elkaar. De wederzijdse onbekendheid is vaak oorzaak van gevoelens van ergernis en frustratie, onzekerheid, angst. De beleving van ziekte en gezondheid, het omgaan met voorschriften en de eigen invulling ervan spelen een belangrijke rol in de fases van begeleidings- of zorgverleningsproces. Zeker in de laatste fase van het leven is elkaar begrijpen heel belangrijk.
Werken met andere culturen in de zorg vraagt een denken buiten de traditionele kaders: andere verklaringsmodellen van ziekte, ander hulpzoekgedrag, anders uiten van klachten, andere verwachtingen, andere beleving van palliatieve zorg… kortom een cultuur sensitieve benadering in de laatste levensfase is essentieel.
In deze vorming geven we een antwoord op de vragen en bekijken we de nodige interculturele competenties om in de palliatieve setting inclusief te kunnen werken.
Een breed kader wordt aangereikt met aanzetten tot oplossingen, alsook tools, hulpmiddelen en vele tips.

Docente: Lieve Lenaerts

Deze vorming wordt online gegeven

Kostprijs

45 euro

Getuigschrift

Cursisten krijgen een attest van deelname

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen).
Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.