Opleiding_1881


Themadag palliatieve zorg: pijn- en symptoomcontrole (TURNHOUT, 4/03/2021)

Contactpersoon: Natasja Seels
Emailadres: natasja.seels@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. PNAT

Donderdag 4 maart 2021 van 9.00u tot 12.00u

Palliatieve zorg is meer dan pijn- en symptoomcontrole, maar zonder deze controle is het moeilijk om aandacht te hebben voor de andere aspecten van de palliatieve zorg.
In deze module wordt o.a. stilgestaan bij: de oorzaken van pijn, het begrip "totale pijn", basisprincipes van pijnbestrijding, praktische tips bij de aanpak van veel voorkomende symptomen, bij hoe observeren en evalueren en bij het belang van overleg en communicatie.


Maximum aantal deelnemers: 14Doelgroep

Zorgkundigen, begeleiders

Kostprijs

40 euro, incl. koffie en cursusmateriaal

Getuigschrift

Cursisten krijgen een attest van deelname

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen).
Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.