Opleiding_1879


Basisopleiding palliatieve zorg (TURNHOUT, Najaar 2020)

Contactpersoon: Natasja Seels
Emailadres: natasja.seels@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Palliatief Netwerk arr. Turnhout (PNAT)

Het basisprogramma bestaat uit 5 halve dagen, telkens op een donderdag van 9.00 tot 12.00u. Data: 8/10/2020, 22/10/2020, 12/11/2020, 19/11/2020 en 03/12/2020.
Campus Hivset Herentalsstraat 70 2300 Turnhout

We volgen de beslissingen van de nationale veiligheidsraad en houden rekening met alle maatregelen o.a. rond social distancing. We integreren deze maatregelen zodat de groepsactiviteiten correct en veilig kunnen verlopen. Indien er andere maatregelen moeten worden genomen, zullen we deze ook toepassen. Hierdoor kan het nodig zijn om het vooropgestelde programma aan te passen en eventueel op een andere manier te laten doorgaan.


Maximum aantal deelnemers: 14Doelgroep

De opleiding palliatieve zorg wil een aanzet zijn tot een veranderende cultuur m.b.t. de palliatieve zorg. Deskundigheid, motivatie en inzet zijn essentiële elementen om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden.
De opleiding wil zorgverleners sensibiliseren, motiveren en deskundiger maken. De cursisten staan stil bij de eigen ervaringen en denken na over hoe ze zelf kunnen omgaan met leven en sterven. Deze opleiding is geschikt voor zorgkundigen, logistiek assistenten en andere zorgverleners.

Programma

In deze 5-daagse basisopleiding staan we stil bij het concept en de situering van palliatieve zorg: ontstaan, begripsomschrijving, maatschappelijke context, organisatie en structuren. Palliatieve zorg is totaalzorg die kwaliteit van leven nastreeft voor de patiënt en zijn omgeving op fysisch, psychisch, sociaal en existentieel vlak. Lichamelijk en geestelijk comfort staan centraal. Omgaan met rouw en verlies is van essentieel belang in palliatieve zorg. De cursisten staan stil bij de eigen ervaringen en denken na over hoe ze zelf kunnen omgaan met leven en sterven.

De opleiding sluit aan bij enkele actuele tendensen in de gezondheidszorg en de toenemende aandacht voor de opvang en begeleiding van palliatieve zorgvragers en hun omgeving. Communicatie is dan ook een belangrijk thema zowel in de zorg als in deze opleiding. Naast basiscommunicatie wordt palliatieve zorg ook gekaderd in een breder geheel van medisch begeleid sterven: ethische overwegingen worden belicht en aan de hand van een begrippenkader worden diverse vormen van sterven in een juist perspectief geplaatst.

Het basisprogramma bestaat uit 5 halve dagen, telkens op een donderdag van 9.00 tot 12.00u. Data: 8/10/2020, 22/10/2020, 12/11/2020, 19/11/2020 en 03/12/2020.

Kostprijs

165 euro, koffie en hand-outs inbegrepen

Getuigschrift

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.