Divers sensitief in de zorg (TURNHOUT,17/11/2020) wordt uitgesteld naar april 2021

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. DoorElkaar Hivset Campus

Onze samenleving wordt, of beter is superdivers. Al wie op de eerste lijn werkt in hulpverlening, gezondheidszorg of onderwijs, ervaart dat iedere dag. Toch blijven we worstelen met die diversiteit en de meertaligheid in de zorg, ook vaak met cultuur - of religie verschillen. Tijdens deze studiedag geven we taal aan en inzicht in die verandering. Interculturele competenties worden in de 21ste eeuw dan ook even belangrijk als de eigenlijke zorg- of medische kennis van professionals. We zoomen ook in op het organiseren van die diversiteit.

Waar? Hivset Campus Turnhout, Herentalsstraat 70, 2300 TURNHOUT
Wanneer? APRIL 2021 (exacte datum wordt spoedig kenbaar gemaakt) van 9u30 tot 16u30


Maximum aantal deelnemers: 120Doelgroep

Allen die in zorg of onderwijs in de zorg werken, aan beleidsmedewerkers, leidinggevenden in de zorg...

Programma

Interculturalisering en divers-sensitief betekent oog hebben voor de diversiteit in de diversiteit. Divers-sensitief werken betekent: weten dat in de meeste gevallen culturele of religieuze verschillen er niet toe doen, maar ook: aanvoelen wanneer aandacht voor die culturele en religieuze verschillen wél relevant is om goede zorg te bieden, en hoe er dan respectvol mee om te gaan.

Deze dag willen we starten plenaire lezingen, om in de namiddag verschillende workshops aan te bieden.

VOORMIDDAG: lezingen starten te 9.50 uur
START lezing: divers sensitieve competenties in de zorg: Waarom, Hoe en wat doen?? (Lieve lenaerts, DoorElkaar Hivset Campus

Keynote lezing: Samenwerken op basis van wederzijds respect : “Grenzen verleggen maar ook duidelijke grenzen stellen”. Waar ligt de grens? (Houssein Boukhriss, bureau)

Een getuigenis

NAMIDDAG:

Diverse workshops naar keuze; U kan ofwel twee workshops kiezen van 1,30 minuten ofwel 1 workshop van 3 uren.
In bijlage vindt u meer uitleg over deze workshops.
Duid uw keuze aan bij 'opmerkingen'

KORTE WORKSHOPS:

Eerste ronde workshops 1,30 minuten:
-1A taalhulpmiddelen in de zorg (Lieve lenaerts, DoorElkaar Hivset)
-1B het cultureel interview (Nadine Maes, DoorElkaar Hivset)
-1C ethisch reflecteren met studenten in de zorg in een interculturele context (Ria Engelen, De Spiegeling Hivset Vormignscentrum)
-1D racisme op de werkvloer (Griet Severeyns, DoorElkaar Hivset Campus)

Tweede ronde korte workshops
- 2A lage gezondheidsvaardigheden (Lieve Lenaerts, DoorElkaar Hivset Campus)
- 2B reflectie ahv de film 'ik heb een dokter in Marokko (Nadine Maes, DoorElkaar Hivset Campus)
- 2C migratie en impact op gezondheid (Griet Severeyns, DoorElkaar Hivset Campus
- 2D getuigenis vanuit werken met anderstaligen op GGZ (Veerle Depreeuw)
OF:

UITGEBREIDE WORKSHOPS: 1 naar keuze

-3A interculturaliseren van een organisatie (De Touter vzw)
-3B verdere invulling van keynote lezing ahv casussen die u zelf kan inbrengen (Houssein Boukhriss)

Kostprijs

105 euro
Wij verwennen u met een multiculturele maaltijd.

Getuigschrift

U ontvangt een attest van aanwezigheid

Betaald educatief verlof

NVT
Komt in aanmerking voor KMO portefeuille

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.