Opleiding_1874


Referentiepersoon diabetologie (voorjaar 2021)TURNHOUT

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. HIVSET TURNHOUT

Diabetes is een chronische aandoening met ernstige gevolgen voor mens, gezin en maatschappij. Er is nood aan een goed georganiseerde zorg en adequaat gevormde professionals. Wil je je kennis m.b.t. diabetes aanzienlijk uitbreiden, dan is deze vorming van 40u zeker iets voor jou.

Mensen die zich nog verdergaand willen bekwamen in de diabetologie, kunnen kiezen voor onze 150u tellende vorming "diabeteseducator. (40u referentiepersoon diabetologie + 110 diabeteseduactor)Deze opleiding (110 uren) start in het najaar van 2021. Neem zeker een kijkje op onze webpagina voor meer info hierover.


De opleiding referentiepersoon diabetologie start in het voorjaar van 2021 (HIVSET - TURHOUT)


Maximum aantal deelnemers: 20Doelgroep

Deze opleiding is een gespecialiseerde vorming. De opleiding biedt een antwoord op de bijzondere eigenschappen en noden van zorgvragers met de ziekte diabetes. De opleiding is bovendien afgestemd op de door het RIZIV geformuleerde opleidingsvoorwaarden van de referentieverpleegkundige inzake diabetologie (BS 27.06.2003).

Alle verpleegkundigen (A2/A1),vroedvrouwen, paramedici, enz...

Programma

De opleiding gaat door op maandagen. Er zijn 10 lesmomenten voorzien van 4 uren. Voornamelijk gepland in de voormiddag van 9u00 tot 13u00, afhankelijk van de agenda van de gastdocenten. Indien de les gepland is in de namiddag zal dit zijn van 13u00 tot 17u00.
De datums zijn:
08/03/2021
15/03/2021
22/03/2021
29/03/2021
19/04/2021
26/04/2021
03/05/2021
10/05/2021
17/05/2021
31/05/2021

De volgende lesinhouden komen aanbod:
Wat is diabetes?
Basis voedingsleer bij diabetes
Werken in een diabetesteam/diabetes en maatschappij
Begeleiden van chronische zieken
Zelfcontrole
Follow-up en onderzoeken
Wondzorg diabetische voet
Acute en chronische complicaties (ogen)
Acute en chronische complicaties (nieren-voeten)
Orale antidiabetica en interacties
Insulinetherapie
Wondzorg, ulcus en drukletsels

Kostprijs

380€ cursusmateriaal digitaal en koffie/thee/water tijdens de korte pauzes inbegrepen

Getuigschrift

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken, ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum. Je kan dit getuigschrift gebruiken voor de aanvraag van een RIZIV-nummer als referentiepersoon diabetologie.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Betaald educatief verlof

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof. Gelieve dit te melden bij inschrijving indien je hier wenst gebruik van te maken.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.