Opleiding_1872


Referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg - 3de module (TURNHOUT - najaar 2020)

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. HIVSET TURNHOUT

Binnen de thuiszorg, woonzorgcentra, maar ook binnen ziekenhuizen en revalidatie wordt men in toenemende mate geconfronteerd met zorgvragers met een psychiatrische zorgvraag. Verpleegkundigen met een algemene opleiding, maatschappelijk assistenten en orthopedagogen zijn hiermee niet altijd zo vertrouwd.

Om aan deze nood tegemoet te komen, organiseren wij een opleiding die je bekwaamt tot “referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg”. Op die manier kan je je teamleden begeleiden en ondersteunen met de doelgroep, wat de kwaliteit van de zorgverlening sterk ten goede zal komen.

Met deze opleiding hebt u de mogelijkheid om de titel bijzondere beroepsbekwaamheid geestelijke gezondheidszorg (BBK) te verkrijgen of te behouden.

De gehele opleiding omvat 3 modules van 50 contacturen, gespreid over het najaar van 2020 (module 3), voorjaar 2021 (module 1) en het najaar van 2021 (module 2). Het is niet noodzakelijk om te starten met module één. Elke module bestaat uit 50 uren inhoudelijke expertise, vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Elke module heeft een specifieke en unieke inhoud.

Je kan je inschrijven voor één of meerdere modules. Cursisten die de 3 modules met vrucht doorlopen, ontvangen het getuigschrift referentiepersoon GGZ. Desgewenst kunnen verpleegkundigen dit getuigschrift ook gebruiken voor de aanvraag van een BBK GGZ.

Ons vormingsaanbod wordt steeds inhoudelijk vernieuwd en uitgebreid. Heel wat deskundigen uit het werkveld staan garant voor een kwaliteitsvol aanbod. Onze vormingen zijn zoveel mogelijk praktijkgericht en interactief. Je verwerft kennis en vaardigheden die je onmiddellijk kan toepassen in je eigen werkomgeving.

Aarzel niet om ons te contacteren indien je nog vragen hebt.

Graag tot binnenkort!

Nadine Maes - opleidingsverantwoordelijke (nadine.maes@hivset.be)


Maximum aantal deelnemers: 14Doelgroep

Verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, sociaal assistenten, orthopedagogen.

Programma

14/09/2020 08:30 - 09:00 Onthaal en algemene info opleiding
14/09/2020 09:00 - 16:45 Autisme spectrum stoornis
28/09/2020 08:30 - 12:30 ABC model toepassen
28/09/2020 13:15 - 16:45 Psychiatrische thuiszorg
12/10/2020 08:30 - 12:30 Anorexia nervosa
12/10/2020 13:15 - 16:15 Zorgethiek
26/10/2020 08:30 - 12:30 Psychosezorg
26/10/2020 13:15 - 16:15 Verzamelstoornis (hoarding)
09/11/2020 08:30 - 16:15 Meditatie als medicijn
23/11/2020 08:30 - 12:30 Syndroom van Korsakov
23/11/2020 13:15 - 16:15 Communicatie met zorgvragers met psychische problemen.
07/12/2020 08:30 - 12:30 Seksualiteit en psychiatrie
07/12/2020 13:15 - 16:15 Communicatie met zorgvragers met psychische problemen.

Kostprijs

300€ (koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen)

Getuigschrift

Je ontvangt een aanwezigheidsattest per module.

Deelnemers die 3 modules afronden ontvangen een getuigschrift referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg. Verpleegkundigen kunnen dit getuigschrift ook gebruiken om de bijzondere Beroepsbekwaamheid aan te vragen.

Betalingsmogelijkheden

Wij zijn erkend i.h.k. van de KMO-portefeuille voor vorming.

Betaald educatief verlof

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof. Gelieve dit te melden bij inschrijving indien je hier wenst gebruik van te maken.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.