Stralingsprotectie (TURNHOUT, 2020-21)

Contactpersoon: Ria Engelen
Emailadres: ria.engelen@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

In navolging van het K.B. betreffende het gebruik van ioniserende stralen – art. 53.2, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2001,
bieden wij voor de sector een aangepaste opleiding aan. Het programma werd samengesteld in nauwe samenwerking met experten uit het werkveld en in overleg met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.Maximum aantal deelnemers: 25Doelgroep

De opleiding stralingsprotectie richt zich tot verpleegkundigen en paramedici die werken met ioniserende stralen in de gezondheidszorg. Uiteindelijk moet deze opleiding ertoe bijdragen dat de doelgroep bewust omgaat met ioniserende stralen en de nodige beschermingsmaatregelen neemt, ten aanzien van zichzelf en de zorgvrager.

De basisopleiding en de verdiepingsmodules radiotherapie en nucleaire geneeskunde zullen de komende jaren aangeboden worden in functie van de behoefte.

Programma

De opleiding loopt over tien dagen. De basismodule stralingsprotectie bestaat uit 40 cu theorie en 12 cu praktijk (in instellingen). De lessen gaan door in de lokalen van het HIVSET, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout, telkens op vrijdag van 13.00 u. tot 17.00 u.
Deze opleiding start op 25 september 2020. Overige data: 9/10, 23/10, 20/11, 11/12, 15/01/2021, 29/01, 26/02, 12/03, 30/04 discussieforum.

• Inleiding
• Algemene wetgeving inzake stralingsbescherming: rechtvaardigingsprincipe, ALARA en specifieke wetgeving voor toepassingen in de geneeskunde
• Fysische grondslagen van stralingsbescherming / Grootheden en eenheden in de stralingsbescherming
• Meten van straling / Praktische aspecten van de stralingsbescherming in de nucleaire geneeskunde (inclusief blootstelling van kinderen)
• Apparatuur en dosisbeperkende maatregelen: conventionele RX opnametechniek, RX opname apparatuur, dosisreductie
• Apparatuur en dosisbeperkende maatregelen: dosisbegrippen CT, dosisreductie
• Stralingsbiologie
• Personeelsgerichte wetgeving
• Patiëntendosimetrie: meting en interpretatie van patiëntendosissen
• Apparatuur en dosisbeperkende maatregelen bij radiotherapie
• Praktische aspecten van de stralingbescherming in de interventionele radiologie (inclusief blootstelling van kinderen)
• Blootstelling bij bevolkingsonderzoekprogramma’s
• Communicatie
• Discussieforum: bespreking van de casussen

Kostprijs

465 euro per persoon (incl. kopies, koffie, discussieforum met tal van experten, ...)

Indien je niet slaagt voor de opleiding en een individueel her-evaluatieproces wenst, dan wordt een bijkomende kost aangerekend van 100 euro (honoraria docenten + administratieve kosten).

Getuigschrift

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum. In het andere geval ontvang je een aanwezigheidsattest.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Betaald educatief verlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.