Opleiding_1865


Lezingencyclus 2020: Geloof en wetenschap: een evoluerende dynamiek (TURNHOUT, 24/11/2020)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. de Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Spreker Luc Nijs
Luc Nijs studeerde rechten, internationale fiscaliteit, finance, ‘business administration’ en theologie en deed dat in België, Nederland, Spanje en de US. Hij staat aan het hoofd van ‘The Talitha Group’, een internationaal consortium gebouwd rond een cluster van zeven industriële en technologische (groei)platvormen. Hij is een frequent spreker op conferenties inzake economische, industriële en financiële thema’s en laat zich soms verleiden tot het trainen van executives inzake strategische en financiële thema’s voor veelal grotere bedrijven. Niettemin maakt hij met enige regelmaat tijd voor zijn academische activiteiten. Hij doceerde aan verschillende Europese universiteiten en business schools waarbij hij zich hoofdzakelijk oriënteert richting vraagstukken die zich bevinden op de grens tussen economisch beleid, financiële wetgeving en marktwerking. Hij publiceerde een behoorlijke reeks boeken, waarvan een aantal ingaan op de maatschappelijke implicaties van economisch en monetair beleid. Zo publiceerde hij rond het thema neoliberalisme het boek ‘Neoliberalism 2.0: Regulating and Financing Globalizing Markets, uitgegeven bij Palgrave Macmillan eind 2015. Hij is predikant in de Pastorale Eenheid Turnhout - Oud-Turnhout.Doelgroep

alle geïnteresseerden

De lezing gaat door
op dinsdag 24 november van 19.30 u. tot 22 u.
in de grote aula van Campus HIVSET
Herentalsstraat 70 in Turnhout

Programma

De relatie tussen geloof en wetenschap door de eeuwen heen wordt wel eens getypeerd als communicerende vaten. Het ene neemt de plek in van het andere als de fundamenten voor een positie of machtsgezag eroderen. Of nog: het zijn twee domeinen die niets met elkaar te maken hebben. Wetenschap helpt niet bij levensbeschouwelijke vraagstukken of zingeving en geloof niet bij ziekte of ongeval. Wetenschap helpt niet om bij de grote vragen van het leven stil te staan of antwoorden te formuleren. Geloof en het woord van God in het bijzonder is dan weer niet zo letterlijk en historisch verankerd dan we ooit dachten (of hoopten).

Toch zijn het allemaal meer beargumenteerde posities van een uitrollende werkelijkheid dan dat ze inzichten brengen in de dynamiek van beiden als producten van menselijk handelen. Uit ontevredenheid met de status quo ging Luc Nijs op zoek naar antwoorden. Naar de fundamenten van het geloof en geloven, maar ook naar de fundamenten van wat we wetenschap noemen en haar duidelijke grenzen. Naar de verschillen en de gelijkenissen tussen beiden, en de fouten die gemaakt werden en die we dreigen te herhalen. Zowel geloven als wetenschap zijn geen waarheid maar benaderen de waarheid. De zoektocht van beiden is essentieel. Ze staan niet los van elkaar (ook al hebben ze elk een eigen taalregister), maar vormen en be-invloeden elkaar continu, als in een symbiotische paringsdans. Luc neemt ons mee op die uitgebreide zoektocht, die vol verrassingen zat en zit. Want zijn zoektocht is niet ten einde, en zal het allicht nooit zijn.

Kostprijs

Deelname is gratis.

Je moet enkel je aanwezigheid doorgeven via een e-mail aan administratie-vc@hivset.be

Getuigschrift

aanwezigheidsattest op aanvraag

Betalingsmogelijkheden

Indien je de lezingencyclus wil ondersteunen, kan je een vrije bijdrage leveren.

Betaald educatief verlof

n.v.t.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.