Opleiding_1834


Oud worden ver van huis: vragen oudere migranten andere zorg? (TURNHOUT) 10/06/2021.

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. HIVSET TURNHOUT

Donderdag 10/06/2021 van 12u30 tot 16u30. Campus Hivset - Turnhout

Het huidige zorgaanbod sluit nog te beperkt aan bij de behoeften van oudere migranten en is niet toegerust op het omgaan met nieuwe dilemma’s en cultuursensitieve vraagstukken.

Binnen deze 4 uur durende vorming staan we stil bij de noden van deze groeiende groep migranten. Wat zijn de specifieke noden van zorgvragers en hun omgeving. Maar ook van zorgverleners om deze cultuursensitieve zorg te kunnen bieden. Welke kapstokken heb je nodig om hiermee van start te gaan.


Maximum aantal deelnemers: 25Doelgroep

Alle mensen die interesse hebben in de belevingswereld van een oudere zorgvrager met een migratieachtergrond

Programma

Als zorgverleners niet de juiste ondersteuning en de scholing krijgen, blijft persoonsgerichte zorg een illusie. Nu voelen zorgprofessionals zich geregeld onthand in de zorg aan oudere migranten. Ze ervaren bijvoorbeeld schroom om vragen te stellen over de gewoonten, of om door te vragen na een sociaal wenselijk antwoord van de cliënt en betrokken familieleden. Want op enkele uitzonderingen na heeft het gros van de organisaties nog geen duidelijk diversiteitsbeleid. Hierdoor moeten zorgprofessionals in voor hen onbekende of lastige situaties zelf beslissingen nemen waar zij niet op zijn voorbereid en waarin ze wellicht niet worden gesteund.

Kostprijs

45€

Getuigschrift

Je ontvangt een attest van aanwezigheid

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen).
Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Betaald educatief verlof

n.v.t.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.