Opleiding_1824


Hoeveel druk kan de ketel verdragen? Graadmeters voor een ethisch verantwoorde zorgorganisatie 19/11

Contactpersoon: Ria Fransen
Emailadres: ria.fransen@hivset.be

Donderdag 19 november 2020 van 9u00-16u00.

Lerend Netwerk Ethiek in Zorg (Nieuw)
Ondertitel : Hoeveel druk kan de ketel verdragen? Graadmeters voor een ethisch verantwoorde zorgorganisatie door Prof. Dr. Yvonne Denier – Zorgnet-Icuro & KU Leuven (19/11/2020)

De lancering van de nieuwe langlopende opleiding 'Referentiepersoon Ethiek' is een schot in de roos, het succes ervan werd al snel duidelijk. Met dit aanbod spelen we in op de groeiende interesse bij zorgprofessionals en managers voor good practices omtrent ethiek in zorg. De eerste cursisten evalueren de opleiding uitermate positief, met opvallend veel waardering voor de dynamiek die ontstond vanuit deze lerende gemeenschap. De combinatie van kennisverwerving, innoverend denken, het uitwisselen van praktijkvoorbeelden en individuele coaching viel bijzonder goed in de smaak.

Vormingscentrum Hivset wil het aanbod daarom verder uitbreiden in de vorm van een ‘Lerend Netwerk Ethiek in Zorg’ dat zich richt tot alle geïnteresseerde zorgprofessionals. We detecteren bovendien een toenemende belangstelling voor ethiek als relevante kwaliteitsindicator van persoonsgerichte zorg, die door de accreditaties zoals Niaz, JCI en Prezo Woonzorg steeds explicieter geëvalueerd wordt. Het Lerend Netwerk Ethiek in Zorg biedt 2 keer per jaar interactieve gastcolleges aan over actuele en relevante ethische trends gevolgd door werkwinkels met tools, methodiek en en good practices rond ethiek in zorg.

In dit tweede gastcollege zal Professor Yvonne Denier filosoof en ethicus, professor ethiek van de gezondheidszorg aan de KU Leuven (Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht) en als stafmedewerker ethiek verbonden aan Zorgnet-Icuro, de koepelorganisatie van Vlaamse zorgvoorzieningen. Professor Denier kan ragfijn uitleggen waarom ethiek een hefboom is voor zorgorganisaties net nu die zich in een transitieperiode bevinden en welke rol referentiepersonen ethiek daarbij vervullen.
Zorgorganisaties ondergaan immers vele veranderingen en dit gelijktijdig én op verschillende domeinen. Zorginhoudelijk, zorgorganisatorisch, beleidsmatig, maatschappelijk, economisch, juridisch. Het lijkt erop dat de vereiste om dit alles ook nog eens ethisch verantwoord te doen, de druk op de ketel van de zorg nog meer doet verhogen. Niets is minder waar.

Prof Yvonne Denier zal aan de hand van verschillende graadmeters argumenteren dat de visie op zorg en het ethisch waardenkader dat directies, bestuurders, leidinggevenden en hulpverleners voorstaan, net de essentiële zuurstof biedt om de huidige en toekomstige uitdagingen in de zorg op een vruchtbare en duurzame manier aan te pakken. Ethiek is niet de kers op je taart. Het is de gist in je deeg.
Doelgroep

Iedere zorgprofessional

Programma

Het Lerend Netwerk Ethiek in Zorg staat open voor iedere geïnteresseerde zorgprofessional.
Je kan inschrijven voor :
- Gastcollege van 9u00 tot 12u30
- Werkwinkels van 13u30u - 16u
- kennismaken met ethische overlegvormen
- good practices rond ethiek in zorg

Kostprijs

40 euro voor halve dag
80 euro voor hele dag

Getuigschrift

Attest voor halve of hele dag

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen).
Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.