Opleiding_1769


Help, een ex-OKAN leerling op mijn school (Turnhout, maart-mei 2020)

Contactpersoon: Lieve Lenaerts
Emailadres: lieve.lenaerts@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Expertisecentrum DoorElkaar Hivset Campus

Ex-OKAN leerlingen zijn in realiteit de dag van vandaag op school. Maar zwakke leerlingen zijn vaak ook erg taalzwak, en dan?
Een positieve kijk op werken met anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs is zeer belangrijk om dit goed te kunnen doen.
In deze reeks gaan we zeer concreet aan de slag met 'taal' want we willen toch allen de slaagkansen verhogen van deze kwetsbare groep.

Waar? HIVSET Campus Turnhout, Herentalsstraat 70
Wanneer? Vrijdag 6 maart, 24 april en 15 mei 2020 van 9u tot 12u

Maximum aantal deelnemers: 14Doelgroep

Zorgcoördinatoren, vervolgcoaches, vakleraren, directies, taalcoaches, clb medewerkers secundaire scholen...

Programma

De focus van deze vormingsreeks ligt op de tools en didactische werken met NODO+ in het onderwijs.
Nodo + komt oorspronkelijk vanuit VDAB maar is ook mooi toepasbaar in onderwijs: in de klas, op stage, op het werkveld...en zeker in het werken met de allerzwaksten..

Sessie 1: achtergrond AN en NodO+
Sessie 2: aan het werk met NodO+
Sessie 3: De olievlek in de school en doorstroom leerlingen.

Begeleider: Marlies Korthoudt, taalondersteuner CLW-Antwerpen.
Zij begeleidt leerkrachten via NodO+ en zorgt voor de doorstroom van ex-OKAN leerlingen binnen het Centrum Leren en Werken Antwerpen.
Marlies heeft heel wat expertise op dit terrein maar gaat ook heel graag in gesprek met anderen over haar passie. Haar passie is het net om iedereen mee te krijgen in 'taal': de student, maar ook de collega...
Uitwisseling is een meerwaarde op dit terrein.

Kostprijs

120 euro

Getuigschrift

U ontvangt een attest van aanwezigheid

Betaald educatief verlof

NVT

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.