Opleiding_1743


Out of the BOKS: omgaan met conflicten in teams (TURNHOUT, 09/10/2020)

Contactpersoon: team communicatie
Emailadres: vormingscentrum-communicatie@hivset.be

Deze vorming gaat door op 09/10/2020 van 08u30 tot 17u.
Adres: Herentalsstraat 70 2300 Turnhout. Indien covid-19 maatregelen van toepassing zijn die we niet kunnen inlossen, voorzien we een online alternatief of verplaatsen we deze vorming naar het voorjaar.

De aanvraag tot erkenning in het kader van functiecomplement is lopende bij FOD.

Begeleiders: Karen Segers en Lene Smets


Maximum aantal deelnemers: 20Doelgroep

Leidinggevenden, teamverantwoordelijken, teamcoaches,..

Programma

De voorbije maanden hebben voor heel wat uitdagingen gezorgd. Er moesten vaak nieuwe procedures geschreven worden, er werden nieuwe teams samen gesteld, er waren zieke collega's,...
Dit zorgt wel eens voor spanningen in teams! Veel mensen houden echter niet van deze spanningen en conflicten. Toch is een conflict vaak een kans tot groei op voorwaarde dat het adequaat en tijdig wordt aangepakt. Dan zorgt het ervoor dat collega’s elkaar beter leren kennen en op een fijne manier samenwerken, dat doelen herbekeken en bijgesteld worden, dat er efficiënter gewerkt wordt, enz.

In deze vorming leer je conflicten tijdig herkennen en inschatten. Je leert je eigen conflicthanteringsstijl kennen en die van je team. Je gaat concreet aan de slag met het aanpakken van conflicten als betrokken partij en als derde partij. Je oefent met (creatieve) methodieken om met conflicten in je team aan de slag te gaan.

Volgende thema’s komen aan bod:
- definitie, functie en stadia van conflicten
- eigen en team-conflicthanteringsstijl herkennen en inschatten
- stappenplan om conflict te begeleiden als betrokken partij of als derde partij
- systemische en creatieve methodieken om met conflicten om te gaan in je team

Deze opleiding is een afwisseling tussen theorie, praktijk, oefeningen, ervaringsuitwisseling, etc. Er worden handvatten aangereikt, maar er wordt zeker ook ruimte gemaakt voor ervaringsuitwisseling en vragen.

Kostprijs

90 euro

Getuigschrift

Je ontvangt na de vorming een attest van aanwezigheid.

Betalingsmogelijkheden

We hebben een erkenning voor KMO portefeuille.

Betaald educatief verlof

Deze opleiding komt niet in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.