Opleiding_1873


Diabeteseducator (TURNHOUT,START NAJAAR 2020)

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. HIVSET TURNHOUT

Diabetes is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem waarmee je op je afdeling zeker geconfronteerd zal worden. In deze opleiding staan we stil bij de verschillende aspecten van diabetes.

Wil je graag het aanspreekpunt van je afdeling worden inzake diabetes? Wil je graag een erkende beroepsbekwaamheid behalen en de bijhorende premie bekomen? Wil je diabeteseducator worden (bachelor of gelijkgesteld)? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

Je doorloopt een programma van 110u binnen de module diabeteseducator.
Samen met de module referentiepersoon (40 uren) die wordt aangeboden als vooropleiding, kan je dit laten verzilveren als diabeteseducator of de bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en zodoende genieten van een financiële premie (als je aan alle wettelijke voorwaarden voldoet).

Wij vinden het belangrijk dat de opleiding u voorbereid op de dagdagelijkse praktijk in het werkveld. Om deze doelstelling te bereiken is de opleiding opgebouwd rond 3 pijlers:

1. Een praktijkgerichte opleiding. De docenten uit deze opleiding zijn allemaal diabeteseducatoren die tewerkgesteld zijn als educator. Wij werken hiervoor samen met het diabetesteam van AZ St-Jozef Turnhout. Op die manier is de opleiding steeds geactualiseerd en ruim voorzien van praktijkcasussen die besproken worden.

2. Het uitwerken van een eindwerk. Hier gaat u onder begeleiding van een coach een eindproject uitwerken. Met als doel de verworven kennis uit de opleiding te implementeren op je werkvloer. Hiervoor wordt voldoende begeleiding en tijd voorzien.

3. 18 uren stage. Hiervan zal u 12 uren stage doen met als doelstelling, het mee opstarten van een “voortraject bij een zorgvrager". Verder kan u 6 stage uren vrij invullen, afhankelijk van uw interesse. Er zijn meerdere mogelijkheden
naar stageplaatsen toe, vb. ziekenhuizen, thuiszorg,….


JE KAN AANSLUITEN BIJ DEZE OPLEIDING ALS JE IN HET BEZIT BENT VAN HET GETUIGSCHRIFT REFERENTIEPERSOON DIABETOLOGIE (Het getuigschrift van referentiepersoon mag maximum 5 jaar oud zijn)

Indien u interesse heeft in deze opleiding, maar meer info wenst, kan u mij steeds mailen: nadine.maes@hivset.be.


Maximum aantal deelnemers: 20Doelgroep

• Verpleegkundigen
• Podologen
• Diëtisten
• Kinesitherapeuten

Programma

De opleiding gaat door op volgende maandagen, telkens van 09u00 tot 16u45.
21/09/2020
05/10/2020
19/10/2020
09/11/2020
23/11/2020
11/01/2021
25/01/2021
08/02/2021
22/02/2021
08/03/2021
22/03/2021
19/04/2021
03/05/2021
07/06/2021
Volgende lesonderwerpen komen aan bod.
- Onthaal en algemene info opleiding
- Algemene diabetologie en een notedop (herhaling vorige module)
- Info eindwerken
- Wetenschappelijk onderzoek
- Voeding en diabetes
- Wetenschappelijke en psychosociale aspecten
- Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
- Info ervaringsgerichte lesdagen
- Nieuwe technologieën (praktijkbeleving meters)
- Voeding en diabetes
- Inleiding veranderingsprocessen begeleiden
- Coaching en intervisie 3x
- Verbandmaterialen + wondzorg +VAC (practicum met casussen)
- Nieuwe technologieën (dexcom)
- Wetenschappelijk onderzoek
- Veranderingsprocessen begeleiden
- Pomptherapie
- De charcotvoet
- Keto-acidose/diabetisch coma
- Diabetes en kinderen
- Allochtone zorgvragers met diabetes
- Zwangerschapsdiabetes
- Diabetes in bijzonder situaties
- Orthopedische schoenmaker
- Rol van de podologie
- Bezoek lifescan

Kostprijs

460€ (Koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen)

Getuigschrift

Regelmatige en in het voorziene projectwerk geslaagde cursisten ontvangen een getuigschrift dat kan gebruikt worden voor de aanvraag van de titel, anderen ontvangen een aanwezigheidsattest.

Betalingsmogelijkheden

Wij zijn erkend i.h.k. van de KMO-portefeuille.

Betaald educatief verlof

Is mogelijk. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.