Opleiding_1867


Referentiepersoon hygiëne (preventie en bestrijding van infecties) TURNHOUT (2020-2021)

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. HIVSET TURNHOUT

De succesvolle opleiding referentiepersoon hygiëne (preventie en bestrijding van infecties) wordt ook het volgende schooljaar opnieuw aangeboden.
De opleiding gaat door op donderdagavond 1x per maand aan te bieden. 10/09-08/10-12/11-10/12-14/01-04/02-04/03-01/04-06/05-27/05-17/06 telkens van 18u00 tot 21u30 (campus HIVSET - Herentalsstraat 70 Turnhout)

Er zijn voldoende redenen om deze opleiding te volgen. Maatschappelijk blijft de problematiek van infectiebestrijding erg actueel. Ver van huis, maar ook hier in België blijven we er niet van gespaard. Zo zorgt het NORO-virus nog jaarlijks voor heel wat problemen op ziekenhuisafdelingen en in WZC.

Dat er meer en meer wordt ingezet op het infectiebeleid, wordt mooi geïllustreerd door de toenemende controles van de inspectiediensten op dit gebied. En dit geldt niet enkel voor de ziekenhuizen maar ook voor de residentiële zorg: woon-zorgcentra, psychiatrische instellingen en voorzieningen voor mensen met een beperking.

Deze voorzieningen worden aangemoedigd om referentiepersonen hygiëne in te schakelen. En om aan deze nood tegemoet te komen, organiseren wij als vormingscentrum HIVSET een opleiding van 40 uren tot referentiepersoon hygiëne (preventie en bestrijding van infecties) een intensieve maar boeiende en up to date opleiding.

In de opleiding wordt er aandacht besteed aan kennis i.v.m met infectiepreventie en bestrijding. Ziekenhuishygiënist Koen Lutin zal zijn met zijn jarenlange ervaring op dit gebied praktijkgerichte vormingen aanbieden. Maar ook met aandacht voor hoe je de verkregen kennis met collega's, zorgvragers en familie deelt. Met gerichte communicatietraining worden je tips en tools aangeboden om er zo optimaal voor te zorgen dat de hygiënemaatregelen worden nageleefd.

Je kan na deze opleiding met vertrouwen je werk als referentiepersoon hygiëne (preventie en bestrijding van infecties) aanvatten.


Maximum aantal deelnemers: 20Doelgroep

Iedereen binnen de gezondheidszorg die actief wil meewerken aan de preventie en bestrijding van infecties

Programma

10/09/2019 18:00 - 21:30 Basisbegrippen
08/10/2019 18:00 - 21:30 Micro-organismen deel 1
12/11/2019 18:00 - 21:30 Micro-organismen deel 2
10/12/2019 18:00 - 21:30 Handhygiëne
14/01/2020 18:00 - 21:30 Voorzorgsmaatregelen
04/02/2020 18:00 - 21:30 Reiniging, ontsmetting en sterilisatie
04/03/2020 18:00 - 21:30 Zorggerelateerde infecties
01/04/2020 18:00 - 21:30 Hygiënische aspecten in de zorg
06/05/2020 18:00 - 21:30 Veranderingsmanagement
27/05/2020 18:00 - 21:30 Communicatie en educatie
17/06/2020 18:00 - 21:30 Communicatie en educatie

Kostprijs

380€ (cursusmateriaal + koffie/thee inbegrepen)

Getuigschrift

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken, ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum HIVSET.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Betaald educatief verlof

Als cursist in deze opleiding kan je betaald educatief verlof genieten. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.