Opleiding_1856


Lezingencyclus 2020: Zorg bij het levenseinde (TURNHOUT, 20/01/2020)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. de Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Dit onderwerp staat weer volop in de media. Bruno Aerts verduidelijkt eerst wat juridische en medische gegevens ter omkadering. Daarna licht hij een aantal filosofische en christelijke benaderingswijzen toe rond de waarde van het leven en rond het levenseinde. Ook het 'voltooide' leven is een belangrijk gegeven in onze samenleving waar hij bij blijft stilstaan.

Bruno Aerts (1967) is priester en norbertijn van de abdij van Postel. Hij studeerde filosofie en theologie aan de KU Leuven en aan het Alfonsianum in Rome, waar hij in 1997 doctoreerde in de moraaltheologie. Daarna werd hij prior in de abdij van Postel. Van 2001 tot 2007 was hij ziekenhuispastor in Gasthuisberg en in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Tussen 2005 en 2014 was hij ook lid van het Ethische Comité in diverse woonzorgcentra en algemene ziekenhuizen. Sinds 2014 is hij vicaris-generaal van het bisdom Antwerpen, waar hij o.a. verantwoordelijk is voor beleidsvragen in gezondheidszorg en welzijnswerk.Doelgroep

alle geïnteresseerden

De lezing gaat door van 19.30 u. tot 22 u.
op maandag 20 januari in de grote aula
van Campus HIVSET, Herentalsstraat 70 in Turnhout

Kostprijs

Deelname is gratis.

Je moet enkel je aanwezigheid doorgeven via een e-mail aan administratie-vc@hivset.be

Getuigschrift

aanwezigheidsattest verkrijgbaar

Betalingsmogelijkheden

Indien je de lezingencyclus wil ondersteunen, kan je vrije bijdrage leveren.

Betaald educatief verlof

n.v.t.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.