Opleiding_1829


Opleiding uitbreiding activiteiten zorgkundigen: gecombineerd onderwijs (Turnhout, voorjaar 2020)

Contactpersoon: Chris Francken
Emailadres: chris.francken@hivset.be

Waar? Hivset, Herentalsstraat 70 te Turnhout

Wanneer?
Donderdag en vrijdagen
30 januari van 10 tot 17u
13/2, 6/3,20/3, telkens van 13u tot 17u
Evaluatie: 3 april 2020


Er zijn nieuwe handelingen toegevoegd aan de lijst van handelingen die verpleegkundigen kunnen delegeren aan zorgkundigen. Deze extra handelingen mag een zorgkundige vanaf 1 september 2019 uitvoeren mits het volgen van een opleidingsprogramma van 150 opleidingsuren (75u theorie en 75u praktijk)


Maximum aantal deelnemers: 12Doelgroep

Zorgkundigen

Programma

De vorming richt zich tot het aanleren en inoefenen van de 5 toegevoegde handelingen die zorgkundigen mogen uitvoeren:

Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemie meting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.

Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
- oraal (inbegrepen inhalatie);
- rectaal;
- oogindruppeling;
- oorindruppeling;
- percutaan;
- subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.

Voeding en vochttoediening langs orale weg.

Manuele verwijdering van faecalomen.

Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Via een digitaal platform zullen de nodige inhouden aangeboden worden
De contactmomenten bieden de mogelijkheid tot ondersteuning bij de verwerking van de inhouden en het inoefenen van de interventies
Stages (minimaal 75u op een plaats (eigen werk) waar deze handelingen kunnen worden ingeoefend onder toezicht van een verpleegkundige)

Kostprijs

180€

Getuigschrift

Attest na het afleggen van een positieve evaluatie

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Betaald educatief verlof

nvt

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.