Opleiding_1828


Opleiding uitbreiding activiteiten zorgkundigen (Turnhout, voorjaar 2020)

Contactpersoon: Chris Francken
Emailadres: chris.francken@hivset.be

Waar? Vormingscentrum HIVSET, Herentalsstraat 70 te Turnhout

Wanneer? dinsdagen 3/3, 17/3,31/3,21/4,5/5,19/5 telkens van 9u00 tot 16u00
Evaluatie op 2/6


Er zijn nieuwe handelingen toegevoegd aan de lijst van handelingen die verpleegkundigen kunnen delegeren aan zorgkundige. Deze extra handelingen mag een zorgkundige vanaf 1 september 2019 uitvoeren mits het volgen van een opleidingsprogramma van 150 opleidingsuren (75u theorie en 75u praktijk)

Maximum aantal deelnemers: 15Doelgroep

Zorgkundigen

Programma

De vorming richt zich tot het aanleren en inoefenen van de 5 toegevoegde handelingen die zorgkundigen mogen uitvoeren:

Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemie meting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.

Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
- oraal (inbegrepen inhalatie);
- rectaal;
- oogindruppeling;
- oorindruppeling;
- percutaan;
- subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.

Voeding en vochttoediening langs orale weg.

Manuele verwijdering van fecalomen.

Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.


De stage mag gebeuren op het eigen werkveld op voorwaarde dat de nieuwe handelingen er ook kunnen worden ingeoefend onder toezicht van een verpleegkundige.

Kostprijs

450 euro inclusief syllabus en broodje

Getuigschrift

attest na afleggen positieve evaluatie

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Betaling met opleidingscheques is mogelijk na goedkeuring van het Vlaams opleidingsverlof

Betaald educatief verlof

Goedkeuring Vlaams opleidingsverlof werd aangevraagd

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.