Opleiding_1821


Referentiepersoon MEOPA (Turnhout, start maart 2020)

Contactpersoon: Ria Engelen
Emailadres: ria.engelen@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. het UZA en het Multidisciplinair Pijncentrum van het UZA.

Zuurstof-lachgasmengsels worden steeds meer door diverse zorgverstrekkers aangewend in diverse toepassingen en indicaties. Dit omwille van het analgetisch en/of sederende effect, waardoor tal van pijnlijke en/of stresserende ingrepen op een comfortabele manier kunnen verlopen. Deze manier van zorgen wordt reeds langer toegepast in de pediatrie maar vindt ondertussen ook ingang bij zorgen aan volwassenen.
Met deze nieuwe opleiding Referentiepersoon MEOPA (mélange équimolaire oxygène 50% protoxyde d'azote 50%), willen we tegemoetkomen aan de noodzakelijke kennis en vaardigheden, die de toepassing hiervan vereist.
De opleiding MEOPA is een gespecialiseerde meerdaagse opleiding voor medici en paramedici, die op een deskundige wijze het gebruik van MEOPA willen toepassen in hun praktijk bij volwassenen. Deze opleiding voldoet overigens volledig aan de vereisten die beschreven worden in het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de correcte toepassing van MEOPA (advies 9299).
Voor deze handelingen bestaat er reeds een terugbetaling door het RIZIV (deze zullen ook uitgebreid aan bod komen tijdens de opleiding).

Maximum aantal deelnemers: 20Doelgroep

Medici en paramedici, die op deskundige wijze het gebruik van MEOPA willen toepassen in hun praktijk bij volwassenen:
verpleegkundigen, vroedvrouwen, referentieverpleegkundigen in wondzorg, pijn, palliatieve zorg, thuisverpleegkundigen, artsen in opleiding, huisartsen, tandartsen, orthodonten, artsspecialisten in de oncologie, traumatologie, gynaecologie,...


Programma

Met deze opleiding willen we tegemoetkomen aan kennistekort aangaande de farmacokinetiek van inhalatie-anesthetica, contra-indicaties betreffende toepassing van lachgas, bewaking van vitale parameters, toepassing van nuchterheidsprincipes en reanimatietechnieken. Eveneens zal er aandacht gegeven worden aan kwaliteits- en veiligheidsvoorwaarden voor het gebruik van zuurstof-lachgasmengsels, en dit zowel voor patiënten als verstrekkers en materiaal, in de context van het ziekenhuis maar ook zeker extramuraal.
Het programma biedt een theoretische en een praktische module:
De theoretische module omvat 14 cu waarin volgende onderwerpen opgenomen zijn:
Farmacologie van lachgas (werking en neveneffecten).
Theorie rond gasanalgesie.
Voorbereiding tot sedatie.
Monitoring en opvolging tijdens procedure, inclusief veiligheidsvoorschriften.
Tijdig herkennen van neveneffecten.
Deze module sluit af met een examen dat met goed gevolg moet afgelegd zijn vooraleer men de praktische module mag aanvatten.
Deze lessen worden gedoceerd aan het Vormingscentrum HIVSET vzw.
Er wordt een syllabus ter beschikking gesteld aan de deelnemers.

De praktische module omvat 10 cu praktijk en wordt eveneens afgerond met een praktische toets. Naast oefeningen en simulaties in een skillslalb, worden er effectief lessen/stages gegeven/gelopen op de praktijkvloer. In deze module zit eveneens een vorming BLS vervat (met bijzondere aandacht op het bewaren van de vrije luchtweg).
Deze lessen hebben plaats in het UZA.

Data van de opleiding
------------------------
Theoretische module:
20/03/2020 van 9.00 u. tot 17.00 u.
27/03/2020 van 9.00 u. tot 17.00 u.
22/04/2020 schriftelijk examen
Praktische module:
Mei 2020. Af te spreken met de deelnemers. Deelnemers kunnen op basis van hun
beschikbaarheid in verschillende zittingen komen.


Contactpersonen
------------------
Ria Engelen - ria.engelen@hivset.be - 014/471312
Guy Hans - guy.hans@uza.be - 03/8214945

Kostprijs

€ 275
Inbegrepen: syllabus, koffie, broodjes op lesdagen.

Getuigschrift

Na het succesvol afronden van de beide modules, ontvang je het getuigschrift 'Referentiepersoon MEOPA'.

Betalingsmogelijkheden

Opleidingscheques zijn enkel mogelijk als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Je kan gebruik maken van de KMO-portefeuille, mits je werkzaam bent als zelfstandige of in dienst bij een KMO. Contacteer ons voor meer info.

Betaald educatief verlof

Vlaams opleidingsverlof is niet toepasselijk op deze opleiding.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.