Opleiding uitbreiding activiteiten zorgkundigen: gecombineerd onderwijs (Turnhout, najaar 2019)VOLZE

Contactpersoon: team chronische zorg
Emailadres: vormingscentrum-chronische@hivset.be

Waar? Hivset, Herentalsstraat 70 te Turnhout

Wanneer?
Groep 1 vrijdagen
15/11/2109 van 10 tot 17u
29/11, 13/12, 10/01/2020 telkens van 13u tot 17u
Evaluatie: 24/01/2020

Groep 2 dinsdagen
19/11/2019 van 10 tot 17u
3/12,17/12,14/1/2020 telkens van 13 tot 17u
Evaluatie : 28/01/2020
GROEP DINSDAG IS VOLZET

Er zijn nieuwe handelingen toegevoegd aan de lijst van handelingen die verpleegkundigen kunnen delegeren aan
zorgkundige. Deze extra handelingen mag een zorgkundige vanaf 1 september 2019 uitvoeren mits het volgen van een opleidingsprogramma van 150 opleidingsuren (75u theorie en 75u praktijk)


Maximum aantal deelnemers: 24Doelgroep

Zorgkundigen

Programma

De vorming richt zich tot het aanleren en inoefenen van de 5 toegevoegde handelingen die zorgkundigen mogen uitvoeren:

Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemie meting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.

Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
- oraal (inbegrepen inhalatie);
- rectaal;
- oogindruppeling;
- oorindruppeling;
- percutaan;
- subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.

Voeding en vochttoediening langs orale weg.

Manuele verwijdering van faecalomen.

Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Via een digitaal platform zullen de nodige inhouden aangeboden worden
De contactmomenten biedt mogelijk tot ondersteuning bij de verwerking van de inhouden en het inoefenen van de interventies
Stages (minimaal 75u op een plaats waar deze handelingen kunnen worden ingeoefend)

Kostprijs

180€

Getuigschrift

Attest na het afleggen van een positieve evaluatie

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.