Opleiding uitbreiding activiteiten zorgkundigen (Kortrijk, voorjaar 2020)

Contactpersoon: team chronische zorg waregem
Emailadres: vormingscentrum-waregem@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. RHIZO Kortrijk en HIVSET Turnhout

Waar? Vormingscentrum RHIZO/HIVSET, Burgemeester Nolfstraat 35,8500 Kortrijk

Wanneer? Dinsdagen 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 21/04, 28/04/2020 telkens van 9u tot 15u45
Evaluatie: 05/05/2020

Er zijn nieuwe handelingen toegevoegd aan de lijst van handelingen die verpleegkundigen kunnen delegeren aan zorgkundige.
Deze extra handelingen mag een zorgkundige vanaf 1 september 2019 uitvoeren mits het volgen van een opleidingsprogramma van 150 opleidingsuren (75u theorie en 75u praktijk).


Maximum aantal deelnemers: 15Doelgroep

Zorgkundigen

Programma

De vorming richt zich tot het aanleren en inoefenen van de 5 toegevoegde handelingen die zorgkundigen mogen uitvoeren:

Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemie meting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.

Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
- oraal (inbegrepen inhalatie);
- rectaal;
- oogindruppeling;
- oorindruppeling;
- percutaan;
- subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.

Voeding en vochttoediening langs orale weg.

Manuele verwijdering van fecalomen.

Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Naast de contacturen zal via verwerkingopdrachten, zelfstudie en stages (minimaal 75u) de nodige ruimte geboden om de bekwaamheid te verwerven.

Kostprijs

450€ inclusief broodjeslunch en cursusmateriaal
Gratis deelname aan netwerkevent 'Dementie anders bekeken' op 28 mei 2020

Getuigschrift

Attest na het afleggen van een positieve evaluatie

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Betaling met opleidingscheques

Betaald educatief verlof

Vlaams opleidingsverlof mogelijk

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.