Opleiding uitbreiding activiteiten zorgkundigen: gecombineerd onderwijs (Waregem, voorjaar 2020)

Contactpersoon: team chronische zorg waregem
Emailadres: vormingscentrum-waregem@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. HIVSET Turnhout en RHIZO Kortrijk

Waar? Vormingscentrum HIVSET, Westerlaan 73, Waregem

Wanneer?

Groep 1: Vrijdagen 6/03 van 10u tot 17u en 20/03, 03/04, 8/05/2020 telkens van 13u tot 17u
Evaluatie: 29/05/2020

Er zijn nieuwe handelingen toegevoegd aan de lijst van handelingen die verpleegkundigen kunnen delegeren aan
zorgkundige. Deze extra handelingen mag een zorgkundige vanaf 1 september 2019 uitvoeren mits het volgen van een opleidingsprogramma van 150 opleidingsuren (75u theorie en 75u praktijk


Maximum aantal deelnemers: 12Doelgroep

Zorgkundigen

Programma

De vorming richt zich tot het aanleren en inoefenen van de 5 toegevoegde handelingen die zorgkundigen mogen uitvoeren:

Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de
glycemie meting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig
en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.

Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de
verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
- oraal (inbegrepen inhalatie);
- rectaal;
- oogindruppeling;
- oorindruppeling;
- percutaan;
- subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.

Voeding en vochttoediening langs orale weg.

Manuele verwijdering van fecalomen.

Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Via een digitaal platform zullen de nodig inhouden aangeboden worden
De contactmomenten biedt mogelijk tot ondersteuning bij de verwerking van de inhouden en oefenen van de interventies
Stages (minimaal 75u)

Kostprijs

180€

Getuigschrift

Attest na het afleggen van een positieve evaluatie

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.