Opleiding uitbreiding activiteiten zorgkundigen: gecombineerd onderwijs (Kortrijk, najaar 2019)

Contactpersoon: team chronische zorg waregem
Emailadres: vormingscentrum-waregem@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. RHIZO Kortrijk en HIVSET Turnhout

Waar? Vormingscentrum RHIZO/HIVSET, Burgemeester Nolfstraat 35,8500 Kortrijk

Wanneer?

Groep 1: Dinsdagen 12/11 van 10u tot 17u en 26/11, 10/12/2019, 7/01/2020 telkens van 13u tot 17u. Evaluatie: 21/01/2020

Groep 2: Dinsdagen 19/11 van 10u tot 17u en3/12, 17/12:2019, 14/01/2020 telkens van 13u tot 17u. Evaluatie: 28/01/2020


Er zijn nieuwe handelingen toegevoegd aan de lijst van handelingen die verpleegkundigen kunnen delegeren aan
zorgkundige. Deze extra handelingen mag een zorgkundige vanaf 1 september 2019 uitvoeren mits het volgen van een opleidingsprogramma van 150 opleidingsuren (75u theorie en 75u praktijk)


Maximum aantal deelnemers: 24Doelgroep

Zorgkundigen

Programma

De vorming richt zich tot het aanleren en inoefenen van de 5 toegevoegde handelingen die zorgkundigen mogen uitvoeren:

Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de
glycemie meting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig
en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.

Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de
verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
- oraal (inbegrepen inhalatie);
- rectaal;
- oogindruppeling;
- oorindruppeling;
- percutaan;
- subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.

Voeding en vochttoediening langs orale weg.

Manuele verwijdering van fecalomen.

Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Via een digitaal platform zullen de nodig inhouden aangeboden worden
De contactmomenten biedt mogelijk tot ondersteuning bijde verwerking van de inhouden en oefenen van de interventies
Stages (minimaal 75u)

Kostprijs

180€

Getuigschrift

Attest na het afleggen van een positieve evaluatie

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Betaling met opleidingscheques is mogelijk na goedkeuring van het Vlaams opleidingsverlof

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.