Opleiding_1809


Het beroepsgeheim anno 2020 vanuit juridisch en ethisch perspectief (10/3/2020,Turnhout)

Contactpersoon: Ria Fransen
Emailadres: ria.fransen@hivset.be

Dinsdag 10 maart 2020 van 9u00-16u00

Lerend Netwerk Ethiek in Zorg (Nieuw)
Ondertitel : Het beroepsgeheim anno 2020 vanuit juridisch en ethisch perspectief (10/3/2020,Turnhout)

De lancering van de nieuwe langlopende opleiding 'Referentiepersoon Ethiek' was is een schot in de roos, het succes ervan werd al snel duidelijk. Met dit aanbod speelden spelen we in op de groeiende interesse bij zorgprofessionals en managers voor good practices omtrent ethiek in zorg. De eerste cursisten evalueren de opleiding uitermate positief, met opvallend veel waardering voor de dynamiek die ontstond vanuit deze lerende gemeenschap. De combinatie van kennisverwerving, innoverend denken, het uitwisselen van praktijkvoorbeelden en individuele coaching viel bijzonder goed in de smaak.

Vormingscentrum Hivset wil het aanbod daarom verder uitbreiden in de vorm van een ‘Lerend Netwerk Ethiek in Zorg’ dat zich richt tot alle geïnteresseerde zorgprofessionals. We detecteren bovendien een toenemende belangstelling voor ethiek als relevante kwaliteitsindicator van persoonsgerichte zorg, die door de accreditaties zoals Niaz, JCI en Prezo Woonzorg steeds explicieter geëvalueerd wordt. Het Lerend Netwerk Ethiek in Zorg biedt 2 keer per jaar interactieve gastcolleges aan over actuele en relevante ethische trends gevolgd door werkwinkels met tools, methodiek en en good practices rond ethiek in zorg.
Thema van het eerste gastcollege is het beroepsgeheim met de focus op de nieuwe uitdagingen in diverse contexten van zorg anno 2020. Bedrijfsjurist Luc Baetens en ethicus dr. Simon Godecharle, beiden coördinatoren van Emmaus vzw, staan garant voor een glasheldere en praktijkgeoriënteerde aanpak van dit thema.

Beroepsgeheim is een belangrijk element in de gezondheidszorg waar we dagelijks rekening mee moeten houden.Luc Baetens zal de grenzen, het doel en de afwegingen rond het beroepsgeheim helder maken. Hij houdt hierbij rekening met verschillende contexten waarbinnen zorg plaatsvindt, alsook met de verschillende betrokken partijen. Simon Godecharle zal nadien aan de hand van enkele concrete vragen en thema’s, ingaan op de praktische implementatie van beroepsgeheim. Hij zal hierbij extra aandacht hebben voor de ethische aspecten. Deelnemers aan deze vorming mogen steeds vragen of thema’s op voorhand bezorgen zodat Simon daarop kan aansluiten. Op die manier kan de vorming meer aangepast worden aan uw vragen. Vragen mag u ten laatste tot 2 maart richten aan ria.fransen@hivset.be.Doelgroep

Iedere zorgprofessional

Programma

Het Lerend Netwerk Ethiek in Zorg staat open voor iedere geïnteresseerde zorgprofessional.
Je kan inschrijven voor :
- Gastcollege van 9u00 tot 12u30
- Werkwinkels: 13u30 tot 16u00:
- Kennismaken met ethische overlegvormen in zorg
- Good practices rond ethiek in zorg


Kostprijs

40 euro voor halve dag
80 euro voor hele dag (broodjeslunch inbegrepen)

Getuigschrift

Attest voor halve of hele dag

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen).
Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing


Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.