Opleiding_1809


Het beroepsgeheim anno 2020 vanuit juridisch en ethisch perspectief (10/3/2020,Turnhout)

Contactpersoon: Ria Fransen
Emailadres: ria.fransen@hivset.be

Dinsdag 10 maart 2020 van 9u00-16u00.

De lancering van de nieuwe langlopende opleiding 'Referentiepersoon Ethiek' is een schot in de roos, het succes ervan was al snel duidelijk. Met dit aanbod spelen we in op de groeiende interesse bij zorgprofessionals en managers voor good practices omtrent ethiek in zorg. De eerste cursisten evalueren de opleiding uitermate positief, met opvallend veel waardering voor de dynamiek die ontstond vanuit deze lerende gemeenschap. De combinatie van kennisverwerving, innoverend denken, het uitwisselen van praktijkvoorbeelden en individuele coaching viel bijzonder goed in de smaak.

Vormingscentrum Hivset wil het aanbod daarom verder uitbreiden in de vorm van een ‘Lerend Netwerk Ethiek in de Zorg’ dat zich richt tot alle geïnteresseerde zorgprofessionals. We detecteren bovendien een toenemende belangstelling voor ethiek als relevante kwaliteitsindicator van persoonsgerichte zorg, die door de accreditaties zoals Niaz, JCI en Prezo Woonzorg steeds explicieter geëvalueerd wordt.

Gastdocenten: Luc Baetens en Simon Godecharle, coördinatoren van de VZW Emmaus
Doelgroep

Iedere zorgprofessional

Programma

Het Lerend Netwerk Ethiek in Zorg staat open voor iedere geïnteresseerde zorgprofessional.
Je kan inschrijven voor :
- Gastcollege ( een half dag van 9u00 tot 12u30)
- Werkwinkels: kennismaken met ethische overlegvormen en good practices rond ethiek in zorg ( een half dag van 13u30u - 16u00)

Kostprijs

40 euro voor halve dag
80 euro voor hele dag (broodjeslunch inbegrepen)

Getuigschrift

Attest voor halve of hele dag

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen).
Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.