Opleiding_1808


Opleiding uitbreiding activiteiten zorgkundigen (Turnhout, najaar 2019)

Contactpersoon: Chris Francken
Emailadres: chris.francken@hivset.be

Waar? Vormingscentrum HIVSET, Herentalsstraat 70 te Turnhout

Wanneer? vrijdagen 8/11,22/11,6/12,13/12,10/1,17/1 telkens van 9u tot 15u45
Evaluatie op 24/1

Er zijn nieuwe handelingen toegevoegd aan de lijst van handelingen die verpleegkundigen kunnen delegeren aan zorgkundige. Deze extra handelingen mag een zorgkundige vanaf 1 september 2019 uitvoeren mits het volgen van een opleidingsprogramma van 150 opleidingsuren (75u theorie en 75u praktijk)

Van zodra de sessie volzet is, wordt er een nieuwe ingericht.


Maximum aantal deelnemers: 15Doelgroep

Zorgkundigen

Programma

De vorming richt zich tot het aanleren en inoefenen van de 5 toegevoegde handelingen die zorgkundigen mogen uitvoeren:

Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemie meting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.

Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
- oraal (inbegrepen inhalatie);
- rectaal;
- oogindruppeling;
- oorindruppeling;
- percutaan;
- subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.

Voeding en vochttoediening langs orale weg.

Manuele verwijdering van fecalomen.

Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Kostprijs

450 euro inclusief syllabus en broodje

Getuigschrift

attest na afleggen positieve evaluatie

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Betaling met opleidingscheques is mogelijk na goedkeuring van het Vlaams opleidingsverlof

Betaald educatief verlof

Goedkeuring Vlaams opleidingsverlof werd aangevraagd

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.