Opleiding_1803


Loopbaancoaching (Turnhout, 11/03/2020 en 18/03/2020)

Contactpersoon: team communicatie waregem
Emailadres: vormingscentrum-waregem@hivset.be

Waar? Vormingscentrum HIVSET, Herentalsstraat 70, Turnhout
Wanneer? Woensdagen 11 en 18 maart van 9u tot 15u30


Maximum aantal deelnemers: 12Doelgroep

Iedereen die interesse heeft om aan de slag te gaan als loopbaancoach

Programma

Inleiding:

o Loopbaancoaching; wat is het wel, wat is het niet?
o Loopbaancompetenties

Verschillende stappen van een loopbaanadvies-proces:

o Het helder in kaart brengen van de loopbaanvraag

o Zelfonderzoek:
▪ wie ben ik: balans van mijn huidige loopbaan/studies
▪ wat kan/ken ik: talenten en competenties in kaart brengen
▪ wat wil ik: drijfveren, loopbaanankers in kaart brengen

o Werkexploratie:
▪ verkennen van de arbeidsmarkt (intern + extern)
▪ verkennen van de opleidingsmogelijkheden

o Matchingsproces:
▪ verbinden van de interne met de externe dialoog
▪ kosten-baten analyse bij een keuze

o Opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan
▪ SMART formuleren van acties en doelstellingen

Bij elke fase bekijken we samen welke concrete methodieken, instrumenten, spelen/tools kunnen worden
ingezet en hoe de klant hierin te begeleiden/ondersteunen, rekening houdend met het leervermogen en de
leerstijl van de klant. We bekijken welke opdrachten geschikt zijn om mee te geven als huiswerkopdracht.

Aanscherpen van de coachingsvaardigheden van de loopbaancoach
o Gesprekstechnieken

▪ talentgericht interviewen
▪ STARR methode

progressiegericht coachen
▪ …
Verhogen van het eigenaarschap bij de klant

Aan de hand van rollenspelen waarin we gebruik maken van de eerder aangereikte tools en instrumenten,
oefenen we de coachingsvaardigheden verder in.

Kostprijs

180€ (inclusief curusmateriaal en broodjeslunch)

Getuigschrift

Attest van deelname

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.