Opleiding_1796


Referentiepersoon diabetologie (voorjaar 2020)TURNHOUT

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. HIVSET

Diabetes is een chronische aandoening met ernstige gevolgen voor mens, gezin en maatschappij. Er is nood aan een goed georganiseerde zorg en adequaat gevormde professionals. Wil je je kennis m.b.t. diabetes aanzienlijk uitbreiden, dan is deze vorming van 40u zeker iets voor jou.

Mensen die zich nog verdergaand willen bekwamen in de diabetologie, kunnen kiezen voor onze 150u tellende vorming "diabeteseducator. (40u referentiepersoon diabetologie + 110 diabeteseduactor)Deze opleiding (110 uren) start in het najaar van 2020. Neem zeker een kijkje op onze webpagina voor meer info hierover.


De opleiding referentiepersoon diabetologie start in het voorjaar van 2020 (HIVSET - TURNHOUT)


Maximum aantal deelnemers: 20Doelgroep

Deze opleiding is een gespecialiseerde vorming. De opleiding biedt een antwoord op de bijzondere eigenschappen en noden van zorgvragers met de ziekte diabetes. De opleiding is bovendien afgestemd op de door het RIZIV geformuleerde opleidingsvoorwaarden van de referentieverpleegkundige inzake diabetologie (BS 27.06.2003).

Alle verpleegkundigen (A2/A1),vroedvrouwen, paramedici, enz...

Programma

02/03/2020 09:00 - 09:30
Onthaal en algemene info opleiding
Docent: N.Maes
02/03/2020 09:30 - 13:00
Wat is diabetes?
Docent: F. Boonen
09/03/2020 09:00 - 13:00
Basis voedingsleer bij diabetes
Docent: T. Beyens
16/03/2020 09:00 - 13:00
Werken in een diabetesteam
Diabetes en maatschappij
Begeleiden van chronische zieken
Docent: F. Boonen
23/03/2020 09:00 - 13:00
Zelfcontrole
Docent: F. Boonen
30/03/2020 09:00 - 13:00
Follow-up en onderzoeken
Wondzorg diabetische voet
Docent: F. Boonen
20/04/2020 13:00 - 15:00
Fysiologie, pathologie en chronische complicaties
Docent: Dr. Arnouts
20/04/2020 15:00 - 17:00
Fysiologie, pathologie en erfelijkheid (lipiden en bloeddruk)
Docent: Dr. Cuypers
27/04/2020 13:00 - 15:00
Acute en chronische complicaties (ogen)
Docent: Dr. Cuypers
27/04/2020 15:00 - 17:00
Acute en chronische complicaties (nieren-voeten)
Docent: Dr. Arnouts
04/05/2020 13:00 - 17:00
Orale antidiabetica en interacties
Docent: Dr. Cuypers
11/05/2020 09:00 - 13:00
Insulinetherapie
Docent: F. Boonen
18/05/2020 09:00 - 13:00
Wondzorg, ulcus en drukletsels
Docent: F. Boonen

De datums van deze opleiding staan vast. Inhoudelijk zijn verschuivingen mogelijk.

Kostprijs

340€ cursusmateriaal digitaal en koffie/thee/water tijdens de korte pauzes inbegrepen

Getuigschrift

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken, ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum. Je kan dit getuigschrift gebruiken voor de aanvraag van een RIZIV-nummer als referentiepersoon diabetologie.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Betaald educatief verlof

Als cursist in deze opleiding kan je betaald educatief verlof genieten. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.