Opleiding_1796


Referentiepersoon diabetologie (voorjaar 2020)TURNHOUT

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. HIVSET

Diabetes is een chronische aandoening met ernstige gevolgen voor mens, gezin en maatschappij. Er is nood aan een goed georganiseerde zorg en adequaat gevormde professionals. Wil je je kennis m.b.t. diabetes aanzienlijk uitbreiden, dan is deze vorming van 40u zeker iets voor jou.

Mensen die zich nog verdergaand willen bekwamen in de diabetologie, kunnen kiezen voor onze 150u tellende vorming "diabeteseducator. (40u referentiepersoon diabetologie + 110 diabeteseduactor)Deze opleiding (110 uren) start in het najaar van 2020. Neem zeker een kijkje op onze webpagina voor meer info hierover.


De opleiding referentiepersoon diabetologie start in het voorjaar van 2020 (HIVSET - TURNHOUT)


Maximum aantal deelnemers: 20Doelgroep

Deze opleiding is een gespecialiseerde vorming. De opleiding biedt een antwoord op de bijzondere eigenschappen en noden van zorgvragers met de ziekte diabetes. De opleiding is bovendien afgestemd op de door het RIZIV geformuleerde opleidingsvoorwaarden van de referentieverpleegkundige inzake diabetologie (BS 27.06.2003).

Alle verpleegkundigen (A2/A1),vroedvrouwen, paramedici, enz...

Programma

De lessen gaan steeds door op maandag (10 x 4 uren) van 9u tot 13u of van 13u tot 17u. Start op 2/03/2020.

Dit is een globaal overzicht van de opleiding. Het programma met de correcte datums en inhouden wordt op de website geplaatst in oktober.

Voedings- en bewegingsadvies
werken in diabetesteam / diabetes en maatschappij
begeleiding van chronisch zieken
zelfcontrole
follow-up en onderzoeken
wondzorg, diabetische voet
fysiologie, pathologie en erfelijkheid
acute en chronische complicaties
orale antidiabetica en interacties
insulinetherapie
wondzorg, ulcus, drukletsels

Kostprijs

340€ cursusmateriaal digitaal en koffie/thee/water tijdens de korte pauzes inbegrepen

Getuigschrift

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken, ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum. Je kan dit getuigschrift gebruiken voor de aanvraag van een RIZIV-nummer als referentiepersoon diabetologie.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Betaald educatief verlof

Als cursist in deze opleiding kan je betaald educatief verlof genieten. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.