Opleiding_1767


Referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg - 1ste module, najaar 2019 (50uren-TURNHOUT)

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. HIVSET TURNHOUT

Binnen de thuiszorg, woonzorgcentra, maar ook binnen ziekenhuizen en revalidatie wordt men in toenemende mate geconfronteerd met zorgvragers met een psychiatrische zorgvraag. Verpleegkundigen met een algemene opleiding, maatschappelijk assistenten en orthopedagogen zijn hiermee niet altijd zo vertrouwd.

Om aan deze nood tegemoet te komen, organiseren wij een opleiding in die je bekwaamt tot “referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg”. Op die manier kan je je teamleden begeleiden en ondersteunen met de doelgroep, wat de kwaliteit van de zorgverlening sterk ten goede zal komen.

De vormingsdagen voor deze opleiding zijn maandag 16/09 - 30/09 - 14/10 - 04/11 - 18/11 - 02/12 - 16/12/2019 van 8u30 tot 16u15. Er is een middagpauze voorzien van 45 min.


Maximum aantal deelnemers: 20Doelgroep

Verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, sociaal assistenten, orthopedagogen.

Programma

Binnen deze module komen volgende thema's aan bod:
- gedwongen opname
- depressie
- drugsverslaving
- psychofarmaca
- delier bij de oudere zorgvrager
- mentale beperking en psychiatrische problematiek
- psychosomatische klachten. Hoe ga je hiermee om?
- euthanasie en psychiatrie
- bezoek met gids aan het museum Dr.Guislain

Bij het samenstellen van het programma wordt rekening gehouden met de vragen vanuit het werkveld. Waarop botst men dagdagelijks? Waar heeft men het gevoel onvoldoende kennis te bezitten? Waar heeft men het moeilijk met grenzen te stellen? Vanuit deze bezorgdheden, gaan wij op zoek naar personen uit het werkveld met de juiste expertise.

De vormingen worden aangeboden, met aandacht voor het theoretisch kader maar met ruim voldoende tijd voor het bespreken van de praktijk. Hoe pas je de aangeboden leerstof toe in de praktijk? Met casusbesprekingen of met het uitwisselen van ervaringen wordt theorie en praktijk aan elkaar gelinkt . Optimale bruikbaarheid van de aangeboden leerstof is een belangrijke doelstelling van de opleiding.

Indien u meer info wenst kan u mailen naar: nadine.maes@hivset.be

Kostprijs

330€ /module 50 uren. Cursusmateriaal en koffie/thee tijdens korte pauzes inbegrepen.

Getuigschrift

Je ontvangt een aanwezigheidsattest.

Deelnemers die 3 modules afronden ontvangen een getuigschrift referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg. Verpleegkundigen kunnen dit getuigschrift ook gebruiken om de bijzondere beroepsbekwaamheid aan te vragen.

Betalingsmogelijkheden

Wij zijn erkend i.h.k. van de KMO-portefeuille voor vorming.

Betaald educatief verlof

Deze vorming komt in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.