Opleiding_1757


Uitdagingen voor het onderwijs in een superdiverse samenleving (TURNHOUT, 16/01/2020)

Contactpersoon: Lieve Lenaerts
Emailadres: lieve.lenaerts@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. DoorElkaar Hivset Campus

Onze samenleving is superdivers. Dat brengt voor het onderwijs heel wat uitdagingen met zich mee.
In deze vorming gaan we naar de essentie.

Wanneer? Donderdag 16 januari van 13 tot 16 uur.
Waar? Hivset Campus Turnhout, Herentalsstraat 70.


Maximum aantal deelnemers: 40Doelgroep

Voor directies, leraren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders..

Programma

De samenleving verandert met rasse schreden: andere thuistalen, religies, diverse ouders, radicalisering, polarisering.... Steeds meer en meer wordt er van scholen verlangd met al die uitdagingen aan de slag te gaan. Wat betekent dat voor een school: hoe kan ze dat professioneel doen? Wat betekent dat voor de leraren? Hoe ga je al die uitdagingen aan?
We gaan in deze vorming een kader meegeven om visie op te bouwen op school en steun te geven aan leraren. Soms moet je terug naar de essentie.
We gaan de uitdagingen benoemen, in kaart brengen en handvaten meegeven voor implementatie op school en in de klas.

DoorElkaar ontwikkelde een toolkit om culturele diversiteit op de school bespreekbaar te maken.
Deze map kan u bekomen na deze vorming.

Kostprijs

40 euro (50 euro indien u ook de toolkit wil). Gelieve dit dan bij de opmerkingen te vermelden.

Getuigschrift

U ontvangt een attest van aanwezigheid

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.