Opleiding_1750


Referentiepersoon palliatieve zorg (TURNHOUT,2019-2020) VOLZET

Contactpersoon: Natasja Seels
Emailadres: natasja.seels@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Palliatief Netwerk Arr. Turnhout en Thomas More Hogeschool Turnhout

De opleiding Palliatieve zorg wil een aanzet zijn tot een veranderende cultuur m.b.t. de palliatieve zorg. Deze opleiding sluit aan bij enkele actuele tendensen in de gezondheidszorg: toenemende aandacht voor de opvang en begeleiding van palliatieve zorgvragers en hun naasten, ontwikkelingen intramuraal en extramuraal en de toenemende aandacht voor de belevingsgerichte zorgverlening. Deskundigheid, motivatie en inzet zijn essentiële elementen om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden. De opleiding wil zorgverleners sensibiliseren, motiveren en deskundiger maken.

Deze opleiding voldoet aan de voorwaarden voor de BBK Palliatieve zorg.

DEZE OPLEIDING IS VOLZET
Je kan je inschrijven op de wachtlijst.


Maximum aantal deelnemers: 20Doelgroep

Bachelors verpleegkunde, HBO5-verpleegkundigen, bachelors in de orthopedagogie, kinesisten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers,...


De opleiding wordt ingericht voor zorgverleners met een duidelijke interesse voor de palliatieve zorgsector. De zorgverleners volgen de volledige opleiding waarin zij zich kunnen verdiepen in allerlei beroepsspecifieke theoretische en praktische vaardigheden.

Programma

De opleiding loopt gespreid over 20 lesdagen van 19 september 2019 tot 4 juni 2020.
De lessen gaan ongeveer om de veertien dagen door op donderdag van 8.30 tot 16.30 u.

• Visies in de palliatieve hulpverlening
• Concepten in de palliatieve hulpverlening
Pijn en symptoomcontrole; rouw en verlies; spiritualiteit; zorgethiek; comfortzorg; voeding; mondzorg; relaxatie en aromatherapie
• Organisatie van de palliatieve hulpverlening
Intramuraal; Extramuraal
• Sociale, juridische en economische aspecten
• Specifieke vaardigheden in de palliatieve hulpverlening
Communicatie; Interdisciplinaire samenwerking
• Zorg voor de zorgende
• Wetenschappelijk onderzoek
• Coaching, verandering aansturen
• Casuïstiek en intervisie

Na de opleiding Palliatieve Zorg zal je deskundigheid verworven hebben om op een kwalitatieve en ethisch verantwoorde wijze de zorgvrager te begeleiden in de palliatieve fase. Je ontwikkelt een gepaste attitude en zal een voorbeeldfunctie kunnen zijn voor naaste medewerkers.

Kostprijs

900 euro

Getuigschrift

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken, ontvangen een getuigschrift. Je kan dit getuigschrift gebruiken om een bijzondere beroepsbekwaamheid palliatieve zorgen aan te vragen.

Betalingsmogelijkheden

Opleidingscheques zijn enkel mogelijk als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Gelieve dit te melden bij inschrijving. We beschikken tevens over een erkenning i.h.k. van de KMO-portefeuille voor opleidingen.

Betaald educatief verlof

Deze opleiding komt in aanmerking voor betaald educatief verlof. Gelieve dit te melden bij inschrijving.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.