Referentiepersoon Wondzorg/Postgraduaat Wondzorgconsulent (TURNHOUT, Najaar 2019)

Contactpersoon: Ria Engelen
Emailadres: ria.engelen@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Thomas More Hogeschool en Wondzorgcentrum.be

In navolging van de RIZIV richtlijnen, biedt het Vormingscentrum HIVSET voor de sector een aangepaste opleiding Referentiepersoon Wondzorg aan. Het programma omvat 42 uur theoretisch onderwijs en werd samengesteld in nauwe samenwerking met medische en paramedische professionals met specifieke expertise. Deze module vormt tevens de verplichte basismodule van het Postgraduaat Wondzorgconsulent.
Je kan inschrijven voor deze opleiding als dusdanig, of je kan inschrijven voor het Postgraduaat Wondzorgconsulent, indien je het hele traject wil volgen.

Het postgraduaat wordt georganiseerd in samenwerking met Thomas More en Wondzorgcentrum.be en bouwt verder op het programma van de opleiding Referentiepersoon Wondzorg. Deze opleiding omvat 5 bijkomende modules van telkens 3 dagen.

Op het online inschrijvingsformulier zal je gevraagd worden om een keuze te maken tussen de opleiding Referentiepersoon Wondzorg (indien je enkel deze opleiding wenst te volgen), of het Postgraduaat Wondzorgconsulent (indien je het volledige traject wil volgen van Referentiepersoon Wondzorg én Postgraduaat Wondzorgconsulent).
Heb je de opleiding Referentiepersoon Wondzorg reeds gevolgd dan moet je enkel bij Thomas More inschrijven voor de vervolgopleiding Postgraduaat Wondzorgconsulent.
Maximum aantal deelnemers: 30Doelgroep

De opleiding richt zich tot verpleegkundigen uit de thuiszorg, residentiele voorzieningen en ziekenhuissector, met een duidelijke interesse voor wondzorg. Zij wil bijdragen tot het stellen van verpleegkundige diagnoses, het opstellen van een verzorgingsplan, adviesverlening inzake wondzorg en het opmaken van een verslag bij specifieke wonden.

Programma

De opleiding Referentiepersoon Wondzorg loopt over 6 donderdagen telkens van 9.00 u tot 17.00 u. De eerste lesdag start op 12/09/2019.

De lessen gaan door in de lokalen van het HIVSET, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout.
Het programma omvat twee opleidingsonderdelen:

1° Biomedische wetenschappen:
Histologie, fysiologie, pathologie van de wondgenezing
Epidemiologie, bacteriologie
Typologie van wonden
Medische en heelkundige behandeling
Acute en chronische complicaties

2° Verpleegkundige en sociale wetenschappen:
Pijnbeheer
Preventie van chronische wonden
Typologie van wondzorgen
Ziekenhuishygiëne
Voeding- en dieetleer
Ethische aspecten
Multidisciplinaire benadering van pijnbeheer

Kostprijs

375 euro (koffie en cursusmateriaal inbegrepen)

Getuigschrift

Cursisten die de opleiding Referentiepersoon Wondzorg beëindigen conform de afspraken, ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum HIVSET. Een RIZIV-nummer kan worden aangevraagd op basis van dit getuigschrift.

Cursisten die het Postgraduaat Wondzorgconsulent volbrengen conform de afspraken, ontvantgen een getuigschrift Postgraduaat Wondzorgconsulent. Diegenen die instromen vanuit een HBO5-opleiding, ontvangen een attest.

Betalingsmogelijkheden

Enkel verpleegkundigen in loopbaanbegeleiding kunnen betalen met opleidingscheques. We zijn tevens erkend i.h.k. van de KMO-portefeuille voor opleiding.

Betaald educatief verlof

Gelieve dit te melden bij de inschrijving.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.