Opleiding_1637


Zk:Zorgvragers met een verstandelijke beperking en psychische problemen(Turnhout 1/4/19)VOLZET

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Maandag 1/04/2019 van 13u tot 17u
De vorming gaat door op campus HIVSET Herentalsstraat 70 2300 Turnhout

Binnen de thuiszorg, woonzorgcentra, maar ook binnen ziekenhuizen en revalidatie wordt men in toenemende mate geconfronteerd met zorgvragers met een psychiatrische zorgvraag. Hierdoor ervaren wij bij alle zorgberoepen een grote behoefte aan vormingen over deze specifieke problematiek.
Dit maal richten wij ons doelbewust op zorgkundigen. De taken van een zorgkundige zorgen voor een nauw contact met de zorgvrager. Wanneer de communicatie met de zorgvrager niet vlot of vreemd verloop door de aanwezigheid van psychische problemen of psychiatrische stoornis, dan kan dit voor de zorgkundige een zware belasting zijn.
Om de professionaliteit van de zorgkundige hierin te verhogen, richten wij in 2019 zes vormingen aan in verband met deze problematiek. De vormingen gaan steeds door op maandagnamiddag van 13u00 tot 17u00.

DEZE VORMING IS VOLZET

In elke vorming staat een ziektebeeld of problematiek centraal. Telkens wordt threorie doorweven met een flinke portie praktijk.
25/02/2019 Persoonlijkheidsstoornis Borderline
01/04/2019 Verstandelijke beperking en psychische problemen
20/05/2019 Bipolaire stoornis
09/09/2019 Psychose
04/11/2019 Verslavingsproblematiek
16/12/2019 Delier bij de oudere zorgvrager

Je kan je inschrijven voor één of meerdere vormingen.

Ons vormingsaanbod wordt steeds inhoudelijk vernieuwd en uitgebreid. Heel wat deskundigen uit het werkveld staan garant voor een kwaliteitsvol aanbod. Onze vormingen zijn zoveel mogelijk praktijkgericht en interactief: je verwerft kennis en vaardigheden die je onmiddellijk kan toepassen in je eigen werkomgeving.

Aarzel niet om ons te contacteren indien je nog vragen hebt.

Graag tot binnenkort!

Nadine Maes - opleidingsverantwoordelijke (nadine.maes@hivset.be)

NOG 1 PLAATS VRIJ


Maximum aantal deelnemers: 26Doelgroep

Zorgkundigen uit de thuiszorg, WZC en ziekenhuizen.

Programma

Verstandelijke beperking (01/04/2019) Docent: Yentl Hermans.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaker dan andere mensen problemen op het gebied van: wonen, werken, vrije tijd, relaties aangaan, opkomen voor zichzelf, gezondheid, …..
Daarnaast is de kans van mensen met een verstandelijke beperking om psychiatrische aandoeningen of gedragsproblemen te ontwikkelen twee tot drie keer groter. Vaak kunnen zij moeilijk omgaan met hun beperkte competenties. Zij kunnen moeilijk uitleggen wat ze voelen of hun wensen zijn niet realistisch.
Wanneer kan je spreken van een verstandelijke beperking? Hoe ga je hiermee om? Wat zijn de specifieke aandachtspunten in het omgaan met deze zorgvrager? Hoe breng je structuur in het dagdagelijks leven bij personen met een verstandelijke handicap, wanneer deze ook beïnvloed wordt door een psychiatrische problematiek. Aan de hand van kennis en casusbesprekingen krijg je heel wat tips en tools aangereikt in deze 4 uur durende vorming.

Kostprijs

45€ ( cursusmateriaal en koffie inbegrepen)

Getuigschrift

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Betalingsmogelijkheden

We beschikken over een erkenning i.h.k.v. de KMO-portefeuille voor opleidingen. Gelieve dit te melden bij inschrijving.
Voor deze opleiding kan je enkel gebruik maken van de KMO-portefeuille indien je met meerdere collega's komt (het totale inschrijvingsbedrag moet meer dan 100 euro bedragen).
Raadpleeg onze voorwaarden onderaan deze pagina.

Betaald educatief verlof

Niet van toepassing.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.