Opleiding_1634


Referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg - 3de module - voorjaar 2019 (50 uren - TURNHOUT)

Contactpersoon: Nadine Maes
Emailadres: nadine.maes@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. HIVSET TURNHOUT

Binnen de thuiszorg, woonzorgcentra, maar ook binnen ziekenhuizen en revalidatie wordt men in toenemende mate geconfronteerd met zorgvragers met een psychiatrische zorgvraag. Verpleegkundigen met een algemene opleiding, maatschappelijk assistenten en orthopedagogen zijn hiermee niet altijd zo vertrouwd.

Om aan deze nood tegemoet te komen, organiseren wij een opleiding in die je bekwaamt tot “referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg”. Op die manier kan je je teamleden begeleiden en ondersteunen met de doelgroep, wat de kwaliteit van de zorgverlening sterk ten goede zal komen.

De vormingsdagen voor deze opleiding zijn maandag 11/02 - 25/02 - 11/03 - 25/03 - 29/04 - 13/05 - 27/05 van 8u30 tot 16u30.


Maximum aantal deelnemers: 20Doelgroep

Verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, sociaal assistenten, orthopedagogen.

Programma

Binnen de 3de module die start op 11/02/2019 zal er aandacht geschonken worden aan enkele ziektebeelden;
- Syndroom Van Korsakov
- Anorexia Nervosa
- Verzamelstoornis (hoarding)
- Postnatale depressie
- Transgender
- Seksualiteit en psychiatrie
- Autisme spectrum stoornis

Maar ook aan je eigen ontwikkeling als professioneel medewerker.

Communicatietraining : wat als communicatie niet zo vlot verloopt? Wat doet dat met je? Waar kan of moet je op letten in de communicatie. Niet alleen bij je zorgvrager maar ook bij jezelf.

Zorgethiek: Het gaat net als bij ethiek, over de basale vragen. “Wat behoor ik te doen?” en “Hoe wil ik leven?”.Maar zorgethiek doet dat vanuit een eigen perspectief. Zij neemt de (zorg)relatie als vetrekpunt. Ze richt zich op waarden als betrokkenheid, kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid.

Ademhaling en meditatietechnieken: Je maakt kennis met het nut van ademhalingstechnieken en meditatie. Wat zijn de wetenschappelijke bewijzen hiervan? Niet alleen theoretisch, maar ook praktisch gaan we hier aan de slag.

We willen met deze opleiding ook flexibel tegemoet komen aan de noden rond de bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) geestelijke gezondheidszorg.
De gehele opleiding omvat 3 modules van 50 contacturen, gespreid over 1.5 jaar. Het is niet noodzakelijk om te starten met module één. Elke module bestaat uit 50 uren inhoudelijke expertise, vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Zonder dat er een opbouwende structuur aanwezig is tussen de modules.

Je kan je inschrijven voor één of meerdere modules. Gewoon uit interesse, of om een reeds behaalde titel (BBK, BBT) te behouden. Cursisten die de 3 modules met vrucht doorlopen, ontvangen het getuigschrift referentiepersoon GGZ. Desgewenst kunnen verpleegkundigen dit getuigschrift ook gebruiken voor de aanvraag van een BBK GGZ.

Ons vormingsaanbod wordt steeds inhoudelijk vernieuwd en uitgebreid. Heel wat deskundigen uit het werkveld staan garant voor een kwaliteitsvol aanbod. Onze vormingen zijn zoveel mogelijk praktijkgericht en interactief: je verwerft kennis en vaardigheden die je onmiddellijk kan toepassen in je eigen werkomgeving. Elke module heeft een specifieke en unieke inhoud.

Aarzel niet om ons te contacteren indien je nog vragen hebt.

Graag tot binnenkort!

Nadine Maes - opleidingsverantwoordelijke (nadine.maes@hivset.be)

Kostprijs

275€ /module 50 uren

Getuigschrift

Je ontvangt een aanwezigheidsattest.

Deelnemers die 3 modules afronden ontvangen een getuigschrift referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg. Verpleegkundigen kunnen dit getuigschrift ook gebruiken om de bijzondere Beroepsbekwaamheid aan te vragen.

Betalingsmogelijkheden

Wij zijn erkend i.h.k. van de KMO-portefeuille voor vorming.

Betaald educatief verlof

Deze vorming komt in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.