Opleiding_1632


Wat kunnen we leren uit de joods-christelijke dialoog? (TURNHOUT, 09/12/2019)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Spreker: Professor Didier Pollefeyt

Prof. dr. Didier Pollefeyt is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Theologie en religiewetenschappen. Hij was vicerector onderwijs van de KU Leuven van 2013-2017. Hij doceert joods-christelijke betrekkingen en godsdienstpedagogiek. Hij is voorzitter van het het Centrum Academische Lerarenopleiding godsdienst, directeur van het Centrum voor vredesethiek en verantwoordelijke van Thomas (www.godsdienstonderwijs.be). Hij is een internationale holocaust scholar en publiceerde recent D. Pollefeyt, Ethics and Theology after the Holocaust, Leuven, Peeters, 2018, 426 pagina’s.Doelgroep

Alle geïnteresseerden

Programma

Waarom hebben de joden Jezus niet als Messias aanvaard? Waarom hebben de christenen historisch zoveel negatieve vooroordelen ten aanzien van joden en het jodendom ontwikkeld? Is de holocaust de uitkomst van het eeuwenoude christelijk anti-judaïsme? Op welke manier heeft de kerk zich na de holocaust op een nieuwe wijze gepositioneerd ten aanzien van het jodendom? Hoe kunnen christenen de blijvende waarde van het jodendom onderkennen zonder de uniciteit van Christus te ontkennen? Hoe kunnen joden recht doen aan de bijdrage die christenen leveren aan de realisatie van het Rijk Gods? Wat kunnen joden en christenen leren uit de interreligieuze dialoog?

Datum: maandag 9 december 19.30 - 22 u.
Locatie: grote aula Campus HIVSET, Herentalsstraat 70 in Turnhout

Kostprijs

Deelname is gratis. Je moet enkel je aanwezigheid melden via administratie-vc@hivset.be
Indien je wil, kan je de lezingencyclus ondersteunen met een vrije bijdrage.

Getuigschrift

Aanwezigheidsattest verkrijgbaar

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.