Opleiding_1631


Het Boek van de Psalmen. Een Bijbels-ontginnende benadering (TURNHOUT, 12/11/2019)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Spreker: Martin Otten

Martin Otten is licentiaat in de toegepaste theologie. Vroeger werkte hij als godsdienstleraar en leerlingenbegeleider in de Handelsschool en in het Sint-Pietersinstituut in Turnhout. Martin doceerde van 2005 tot 2018, samen met Paul Kevers, exegese aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Antwerpen. Het is zijn bekommernis om met zoveel mogelijk mensen, op welk niveau ook, zijn enthousiasme voor de bijbelse teksten te delen en hen op een verstaanbare manier de krachtige rijkdom van de bijbelse verhalen te laten voelen.Doelgroep

Alle geïnteresseerden

Programma

Het ‘Boek van de Psalmen’ leggen we niet zo vaak open. We horen er af en toe wel wat verzen uit, maar daar blijft het dan bij. Toch zijn de Psalmen merkwaardige gedichten, lof- of klaagzangen, smeek- of dankgebeden, waarin het volk als geheel of waarin een individuele mens alle menselijke gevoelens uitdrukken. Hoop en wanhoop, geloof en ongeloof, angst, woede, godverlatenheid en goddelijke nabijheid krijgen een ‘verdichte’ uitdrukking.

Op deze avond bekijken we de Psalmen even van naderbij: wat is hun structuur, zit er een opbouw in de reeks van 150 Psalmen, hoe moeten we de Psalmen lezen tegen de achtergrond van de geschiedenis van het Joodse volk, vinden we ook hier een evoluerend Godsbeeld en wat is hun belang voor de geschriften van het Nieuwe Testament? We proberen wat algemene leessleutels aan te reiken en we bekijken enkele bekende Psalmen (exemplarisch) van dichterbij.

We hopen dat een (misschien) vernieuwde uitleg ons tot een gelovige en hoopvolle bezinning mag leiden en dat de Psalmen ook mogen klinken in de 21° eeuw.

Datum: dinsdag 12 november 19.30 - 22 u.
Plaats: HIVSET - grote aula (gelijkvloers) - Herentalsstraat 70 - 2300 Turnhout

Kostprijs

Deelname is gratis. Je moet enkel je aanwezigheid melden via administratie-vc@hivset.be
Indien je wil, kan je de lezingencyclus ondersteunen met een vrije bijdrage.

Getuigschrift

aanwezigheidsattest op vraag verkrijgbaar

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.