Opleiding_1630


De Liefde achterna. Leefregels van Franciscus van Assisi (TURNHOUT, 15/10/2019)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Spreker: Willem Speelman

Dr. Willem Speelman is theoloog en musicoloog. Hij promoveerde op een semiotische analyse van liturgische gezangen. Willem heeft zeven jaar gewerkt voor de Nationale Raad voor Liturgie in Nederland en geeft nu spiritualiteit op de Tilburg School of Catholic Theology. Hij is momenteel directeur van het Franciscaans Studiecentrum.Doelgroep

Alle geïnteresseerden

Programma

Willem Speelman heeft in “De Liefde Achterna” de verschillende Regelredacties en het Testament van Franciscus van Assisi ingeleid en van commentaar voorzien. De leidende vraag voor hem is hoe Franciscus sporen van ware liefde volgde, en zo voor zijn broeders de weg van het goede leven bereidde. Die vraag is actueel voor ieder van ons, vooral wanneer wij plotseling voor de vraag staan: hoe nu verder? Willem wil laten zien hoe Franciscus de franciscaanse levensweg vormgaf, maar hij wil tevens ruimte laten voor vragen waar de toehoorders voor staan.

Datum: dinsdag 15 oktober 19.30 - 22 u.
Locatie: grote aula Campus HIVSET, Herentalsstraat 70 in Turnhout

Kostprijs

Deelname is gratis. Je moet je aanwezigheid melden op administratie-vc@hivset.be
Je kan de lezingencyclus ondersteunen door een vrije bijdrage.

Getuigschrift

Aanwezigheidsattest verkrijgbaar

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.