Opleiding_1629


Ruimte voor het onverwachte in tijden van 'controlitis' (TURNHOUT, 19/09/2019)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Spreker: Ellen Van Stichel

Dr. Ellen Van Stichel is als theoloog verbonden aan het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS, Amsterdam) en aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens is ze bijzonder gastdocent aan de KU Leuven. Haar theologie zit op het snijvlak van christelijk sociaal denken en samenlevingsvraagstukken, met als centrale thema’s solidariteit, rechtvaardigheid, liefde in de publieke sfeer, relationaliteit in ons samen-leven, het goede leven voor allen, … In 2016 publiceerde zij, samen met Katrien Ruytjens, het boek 'Ruimte voor het onverwachte', een actualisering van het gelijknamige boek van Trees Dehaene.Doelgroep

Alle geïnteresseerden

Programma

Ons leven lijkt in toenemende mate maakbaar, beheersbaar, controleerbaar. Bovendien zijn we maar een klik verwijderd van het instantgeluk dat voor het grijpen ligt. Tegelijkertijd stoten we op grenzen en beperkingen. In ons persoonlijk leven kunnen we denken aan het omgaan met kinder- en ouderschap, ziekte of kwetsuren. Op maatschappelijk niveau zetten terreur, vluchtelingen en klimaatverandering het idee van maakbaarheid en beheersbaarheid onder druk. De kwetsbaarheid die hierbij blootgelegd wordt, doet ons net nog meer naar ‘controlitis’ grijpen als antwoord. Als grijpen en ontvangen twee aangeboren menselijke neigingen zijn, kunnen we dan op een andere manier naar de huidige maatschappelijk tendens tot doorgedreven controledrang kijken? Kunnen we meer ruimte bieden voor het onverwachte, ook maatschappelijk?

Datum: donderdag 19 september 19.30 - 22 u.
Locatie: grote aula Campus HIVSET, Herentalsstraat 70 in Turnhout

Kostprijs

Deelname is gratis. Je moet je aanwezigheid melden op administratie-vc@hivset.be
Je kan de lezingencyclus ondersteunen door een vrije bijdrage.

Getuigschrift

Aanwezigheidsattest verkrijgbaar

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.