Opleiding_1624


Hoever staan we met onze pastorale eenheden? (TURNHOUT, 03/06/2019)

Contactpersoon: Dirk Godecharle
Emailadres: dirk.godecharle@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Spreker: Wim Selderslags
Wim Selderslaghs is sinds augustus 2014 bisschoppelijk vicaris voor vicariaat Kempen in het bisdom Antwerpen en daarmee verantwoordelijk voor (de uitbouw van) het pastorale beleid in alle sectoren (parochies, onderwijs, zorgsector,...) in het vicariaat Kempen. Daarvoor werkte hij als pastoor en deken in verschillende regio’s van het bisdom Antwerpen en als vicaris van de parochies. Hij is vanaf het prille begin betrokken bij de verandering van federaties naar pastorale eenheden.Doelgroep

alle geïnteresseerden

Programma

Sinds het najaar van 2013 is langzaam maar zeker een traject gegaan om de bestaande federaties om te vormen naar pastorale eenheden waarbij de inzet is om tot meer samenwerking te komen over de verschillende pastorale sectoren heen. Wim Selderslaghs licht toe van waaruit deze keuze werd gemaakt en hoe het proces van deze verandering tot hier toe verliep en hoe ver het nu staat. Gaandeweg is er veel geleerd en dit heeft geleid tot een herwerkte visietekst rond de pastorale eenheid waarin getracht is om antwoorden te geven op vragen die frequent klinken tijdens het proces onderweg naar het vormen van een pastorale eenheid of ook na oprichting. Hij zal de herwerkte visietekst in hoofdlijnen voorstellen, zodat duidelijk wordt welke accenten gelegd worden voor de verdere uitbouw van het pastorale project van de pastorale eenheid. Er zal ook gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Tot slot stellen we graag de mogelijkheden van ondersteuning van de pastorale eenheid na oprichting voor.


Locatie: Campus HIVSET - grote aula (gelijkvloers) - Herentalsstraat 70 in Turnhout
Start om 19.30 u tot maximum 22 u.

Kostprijs

Deelname is gratis.

Je moet enkel je aanwezigheid aankondigen via een e-mail naar administratie-vc@hivset.be
Indien je de lezingencyclus wil ondersteunen kan je een vrije bijdrage leveren.

Getuigschrift

aanwezigheidsattest verkrijgbaar

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

 
Wij zijn erkend in het kader van opleidingscheques, betaald educatief verlof en de KMO-portefeuille. Klik hier voor meer informatie.
 
Interesse in vorming of begeleiding op maat van uw organisatie? Klik hier.